Yangın eğitimi, büyük veya küçük çaplı işyerleri fark etmeksizin büyük önem arz etmektedir. Doğal afetlerden biri olan yangınlar, tüm canlıların ve başta insanların can ve mal kaybına neden olan tehlikeli afetlerdendir. Yangın afeti durumunda insanlar için her saniye büyük öneme sahiptir. Bu yüzden afet esnasında insanların nasıl davranması gerektiği, hangi yollardan ve nereye gidilmesi gerektiği gibi durumlar konusunda önceden bilgilendirilme yapılması ve eğitim verilmesi gerekmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, deprem, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun, işveren veya yöneticinin işyerinde yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlamasını, yangın eğitimi ve tatbikatlarını yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını zorunlu kılmıştır.

Yangın Eğitimi, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre yangın eğitiminin çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana kadar, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar verilmesi kanunen zorunludur. Kanuna göre; deprem, sel, yangın gibi doğal afet konularının her biri için uygun ekipmana sahip ve özel eğitim almış en az 1’er çalışan destek eleman olarak görevlendirilmelidir. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin senede en az 1 defa tatbikat yapılmasını ve yangın güvenliği ekiplerinin oluşturmasını zorunlu kılmaktadır.

İşyerlerinde yangın eğitimi almış kişiler, yangın esnasında işyerinin tahliyesi ve yangının önlenmesinde büyük role sahiptirler.

Yangın Eğitimi Konuları

  • – Yangın Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Sebepleri, Oluşum Safhaları
  • – Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
  • – Yangın Söndürme Maddeleri ve Cihazlarının Çeşitleri
  • – Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakımı, Kontrolü
  • – Yangın Anında Hareket Tarzı
  • – Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
  • – Acil Eylem Planları
  • – Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

Yukarıda bahsi geçen eğitimler sonunda eğitim alan kişilere yangın eğitimi sertifikası verilmektedir.

Yangın Eğitimi Nereden Alınır?

Yangın eğitimi yetkili OSGB firmaları tarafından verilebilmektedir. İstanbul’da yangın eğitimi almak için Efor OSGB firması uzman ekibi ile iletişime geçebilir ve profesyonel yangın eğitimi tatbikatları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Efor OSGB İstanbul; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır.  Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!