Toplanma Alanı Nedir?

Toplanma alanı, acil durumlarda (yangın, deprem vs), işyerini tahliye etmemiz gerektiği zamanlarda o an o yapı içerisinde bulunan herkesin (çalışan veya çalışma alnında o an bulunan kişiler) toplanabileceği güvenli alanlar olarak tanımlanmaktadır.
Toplanma Alanları tehlike anında insanların uzaklaşmasını sağlamak içindir. İşyeri için bu düşünüldüğünde çalışanların bilgilendirilmesi önem arz eder. Bu hem tehlikeden uzaklaşmalarına yardımcı olacaktır. Hem de toplanılan alanda yapılan sayım sonrasında içeride birinin kalıp kalmadığının kontrolü sağlıklı bir şekilde sağlanmış olacaktır.Toplanma Alanı bilinmediğinde ve bu kontrol sağlanamadığında içeride birinin kalmış olabileceği düşünülüp, onu kurtarmak için içeri girilebilme ihtimali doğacaktır. Ve bu durum içeri giren kişinin hayatının tehlikeye atılmasına sebep olacaktır.

 Toplanma Alanı Özellikleri

Toplanma alanı için karar verilen yerin doğruluğu önem arz eder. Bu alanın seçimi, çalışanların bilgilendirilmesi ve işaretlenmesi konuları için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

Toplanma Alanı olarak belirlenen alanın binadan güvenli bir uzaklıkta olması gerekmektedir. Toplanma noktası oluşturmanın asıl amacı tehlike anında yapıda bulunan herkes için  tehlikelerinden uzak bir alanda güvenli bir şekilde toplanılmasını sağlamaktır. Yangın veya deprem gibi tehlikeli durumlarda bina duvarlarının çökme ihtimaline karşın binanın yüksekliğimin en az 1,5 katı bir mesafede olması önerilmektedir. Bu sayede yıkılan duvarların molozları ve tozları insanların üzerine doğrudan gelmeyecektir.

Önemli olan bir diğer hususta  Toplanma Alanı elektrik hatları, trafik veya farklı tehlikelerin olduğu alanlarda da olmamalıdır.

Yapılan işin türüne göre, eğer patlama riski veya kimyasal tehlikeler mevcut ise  Toplanma Alanı da uzak bir alanda oluşturulması önerilmektedir.

Deprem Toplanma Alanı Nedir ?

Deprem Toplanma Alanı;

17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız deprem sonrasında ülke olarak büyük kayıplar verdik. Marmara depreminden sonra çeşitli önlemler alındı. En önemlilerinden biriside depremin ardından İstanbul’da “Afet Acil Eylemi Planı” çerçevesinde 493 toplanma alanı belirlendi. Ancak geçtiğimiz yıllardan bugüne toplanma alanlarının sayısının düştüğü gözlenmekte.
toplanma alanları ile ilgili bilgiyi İstanbul’da ikamet edenler için e-devlet’e giriş yaparak “ Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından yaşadıkları ve çalıştıkları yerlere en uygun toplanma alanı bilgilerini öğrenebilirler.
Deprem Toplanma Alanı, başta deprem olmak üzere olası her felaket sonrasında vatandaşların toplanabileceği güvenli alanlar olarak tanımlanmaktadır.

İstanbul’daki Deprem Toplanma Alanları

İstanbul’daki toplanma alanları aynı zamanda deprem toplanma alan olarak da belirtilmektedir.

İstanbul’daki deprem toplan alanlarını öğrenmek için tıklayınız : AFAD

Toplanma Alanı Tabelası

Toplanma Alanı Tabelası