1 Temmuz 2020 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ertelendi

50’den az çalışana sahip olan işyerlerinde ve Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu bir kez daha ertelendi. İlk olarak 2014...

İSG Kanunu’nda 1 Temmuz 2020 Alarmı!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için işverenlerin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kanuna...

Covid-19 İş Kazası Sayılacak mı?

Türkiye’de Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecince işyerinde Covid-19 nedenli olarak hayatını kaybeden pek çok çalışan olmuştur. Durum böyle olunca da işyerinde Covid-19’a yakalanan...
Biyolojik Risk Etmenleri

İSG Biyolojik Risk Etmenleri

İSG Biyolojik Risk Etmenleri İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, özellikle sağlık, tarım ve hayvancılık sektörleri biyolojik risk etmenlerinin çok fazla görülebildiği ortamlardır. Bu çalışmada biyolojik...

2019 İş Kazası İstatistikleri

2019 İş Kazası İstatistikleri İSİG meclisi tarafından hazırlanan 2019 iş kazası istatistikleri çarpıcı sonuçları göz önüne seriyor. İSİG meclisinin yayınladığı rapora göre Nisan ayında 145...