OSGB Açma Şartları

OSGB İstanbul, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri genel olarak OSGB firmaları tarafından verilmektedir. Yani iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti osgb tarafından sağlanır. Bunun sonucunda her ilde OSGB ihtiyacı oluşmuştur ve OSGB açmak farklı bir iş kolu halini almıştır.
OSGB yani ortak sağlık ve güvenlik birimi açma şartları OSGB yönetmeliği olarak da bilinen isg hizmetleri yönetmeliği ile belirlenmiştir.

OSGB AÇMA ŞARTLARI 2018

OSGB İstanbul, OSGB açma şartları içerisinde tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan yani tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulunması zorunludur. İş güvenliği uzmanı sınıfı şart aranmamaktadır. Bu kişiler sadece kuruluşunda yer aldıkları OSGB’de görev alabilirler.

OSGB açma şartlarından biri de OSGB oda ölçüleri olarak belirlenmiştir. OSGB’ler en az 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.Bu odalar haricinde yönetmelikte belirtilmemiş olsa da eğitim salonu da OSGB’lerde bulunması gereken odalardan birisidir. OSGB açma şartları sağladıktan sonra OSGB başvurusu yapılabilir.

OSGB BAŞVURU İŞLEMLERİ

OSGB başvurusu yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yani yeni adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dilekçe ile müracaat etmek gereklidir. Dilekçe ile beraber aşağıdaki belgelerin de iletilmesi gereklidir.

⇒ Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

⇒ Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin sertifikaları ve tam süreli iş sözleşmeleri.

⇒ İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,

⇒ OSGB’nin sorumlu müdürünün görevlendirme yazısı,

⇒ Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,

⇒ Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi,

⇒ Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,

⇒ Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,

⇒ İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair itfaiye tarafından verilen belge.

OSGB’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası bakanlık tarafından incelenir ve eksiklikler bildirilir.

Başvuru dosyası üzerinde incelemesi tamamlanan ve herhangi bir eksiklik bulunmayan başvurular için yerinde inceleme yapılır.

İncelemeler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında en fazla 30 gün ve en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.

Başvuru dosyasındaki evraklarda ve yerinde inceleme sonucunda eksiklik bulunmayan başvurular için on gün içerisinde OSGB yetki belgesi düzenlenir.

Başka bir adreste şube açılması durumunda aynı şartlarda tekrar dosya hazırlanmalı ve tekrar incelemeden geçilmelidir.

OSGB Açmak için Ne Kadar Para Lazım?

OSGB konusuna yatırım yapmayı düşünen kişiler bu işin maliyeti konusunu sıklıkla gündeme getirmektedir. Bu konuyla ilgili maliyeti etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Öncelikle tüm ticari kurumlarda olduğu gibi OSGB konusunda hizmet veren kurumlar da çeşitli vergileri ödemek durumundadır. Bunun yanı sıra yer maliyeti, personel giderleri de hesaba katılmalıdır. İlk aşamada 50 bin TL’nin üzerinde para gerektiren bu sektörde sonraki aşamada yaşanabilecek giderler hesap edilmelidir.

OSGB konusu ilk çıktığı dönemde büyük bir rağbet olmuştur. Özellikle sektöre hazırlık yapmadan girmeye çalışan firmaların çoğalması nedeniyle bakanlık tarafından sıklıkla denetim uygulanmıştır. Yeterlilik sağlayamayan firmaların lisansları iptal edilmiştir. Bu konu hakkında ayrıntıların tam olarak ortaya çıkması ve kuralların uygulanması sonucunda firma sayısı azalmaktadır.

OSGB’den Nasıl Kazanç Sağlanır?

Ülkemizde OSGB firması kuran firmalar firmalara işyeri hekimi sağlamaktadır. Bu hekimlerin ücreti saatlik olarak ödenmektedir. Aynı zamanda haftalık ya da aylık olarak da ücret ödenebilmektedir. Bu da firmanın önemli oranda kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde iş güvenliği uzmanının ücreti de anlaşmaya göre belirli periyotlarla ödenmektedir.

Siz de OSGB konusunda kazanç elde etmek istiyorsanız gerekli belgeleri sağlayarak resmi başvuruda bulunabilir ve önemli gelir kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

OSGB açarken KOSGEB desteğinide araştırabilirsiniz.

İşyeri Hekimi Odasında Bulunması Gerekenler

OSGB merkezleri, sağlık hizmetleri için 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odasına sahip olmalıdır. Ancak OSGB açma şartları arasında oda büyüklükleri yanında işyeri hekimi odasında bulunması gereken malzemeler de mevcuttur. Bu malzemeler basit muayeneler için kullanılan ve her yerde bulunabilen malzemelerdir.

⇒ Steteskop,
⇒ Tansiyon aleti,
⇒ Otoskop,
⇒ Oftalmoskop,
⇒ Termometre,
⇒ Işık kaynağı,
⇒ Küçük cerrahi seti,
⇒ Paravan, perde v.b,
⇒ Muayene masası,
⇒ Refleks çekici,
⇒ Tartı aleti,
⇒ Boy ölçer,
⇒ Pansuman seti,
⇒ Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
⇒ Keskin atık kabı,
⇒ Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
⇒ Seyyar lamba,
⇒ Buzdolabı,
⇒ İlâç ve malzeme dolabı,
⇒ EKG cihazı,
⇒ Negatoskop,
⇒ Tekerlekli sandalye,

Bu malzemelere ek olarak OSGB’lerde bazı ilaçların da bulunması gereklidir. Bu ilaç ve kimyasal malzemeler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik eklerinde belirtilmiş olup aşağıdaki gibidir.