Takip Edin

OSGB Duyuruları

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yayınlanma tarihi

-

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofis Çalışmalarında Yaralanmaya Neden Olabilecek Faktörler Nelerdir ?

Ofis çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği, Temel ofis aktiviteleri, bir bilgisayarın önünde oturmayı ve bir fareyi veya bir klavyede yazarak veya hareket ettirerek çalıştırmayı içerir. Yine de, bu faaliyetlerin ne kadar zararsız görünse de, zamanla gelişebilecek yaralanmalar için zemin hazırlar. Bu faaliyetler, yarı zamanlı çalışanlar için zararlı olamasa da bütün günü ofis içerisinde geçiren tam zamanlı çalışanlar daha büyük tehlike altındadırlar.

Kas iskelet yaralanmalarının  ve özellikle de tekrarlayan hareket yaralanmalarının nadiren bir olay veya belirli bir faktörden kaynaklandığını bilmek çok önemlidir. Kural olarak çeşitli faktörlerden zamanla gelişirler.

Ofis çalışmalarında kas iskelet yaralanmaları için en büyük riski sunan işle ilgili faktörler şunlardır ;

 • Sık sık garip, rahatsız ve uzun süre korunan sabit ve kısıtlı duruşlar ,
 • Sürekli tekrarlanan şiddetli el hareketleri
 • İşin bir yüksek temposu

Sabit Durarak Çalışmanın Vücuda Zararları

İnsan vücudu hareket edecek şekilde tasarlandığından, uzun süre hareketsizliği tolere edemez. Sadece uzun süre masa başında oturmak sağlıksız ve kas-iskelet sistemine zarar verebilir. Üst gövdeyi hala dik konumda tutmak çok fazla kas eforu gerektirir ve statik yük denilen şeye katkıda bulunur.

İnsan vücudu hareket edecek şekilde tasarlandığından, uzun süre hareketsizliği tolere edemez. Sadece uzun süre masa başında oturmak sağlıksız ve kas-iskelet sistemine zarar verebilir. Üst gövdeyi hala dik konumda tutmak çok fazla kas eforu gerektirir ve statik yük denilen şeye katkıda bulunur.

Her ikisinin de başı, ekrandan ve belge tutucusundan en uygun uzaklıkta tutulması ve bir kişinin kollarının doğru yazım pozisyonunda tutulması, tüm üst vücuttaki ve özellikle boyun ve omuzlardaki statik yükü arttırır. Artan kan akımı sadece yorgunluğu hızlandırmaz, aynı zamanda kas iskelet sistemini RMI’lere duyarlı bırakır.

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliği Uzmanları Maaşları 2019

Duruş Bozukluğu Neyden Kaynaklanıyor

Duruş bozukluğu nedeleri ;

 • Çalışanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir bir çalışma ortamının nasıl kurulacağı konusunda bilgi ve deneyim eksikliği (hem vücut geliştirme hem de iş görevleri dikkate alınarak)
 • Düzeltilmemiş kalan kötü çalışma alışkanlıkları
 • Bir çalışanın bir saatten uzun bir süre kesintisiz olarak oturmasını gerektiren uygun olmayan iş tasarımı; ve
 • Uygun eğitim ve eğitim eksikliği, farkındalık eksikliği ile sonuçlanır.

Tekrarlayan ve Monoton Hareketler Vücudunuzu Nasıl Etkiler ?

Üst gövdeyi tek pozisyonda tutmak, üst ekstremitelerin bir fareyi (dinamik yük olarak kategorize edilmiş) yazıp çalıştırırken kullanılan ince el hareketlerine girmesine izin verir. Bunlar tekrarlayan ve monoton hareketlerin ortak örnekleridir. Yüzlerce veya kez tekrarlanan, saatten sonra saat, gün, gün, yıl sonra tekrarlanan bu hareketler, önkol, el bileği ve parmaklardaki kaslarda ve tendonlarda “yıpranma” ve gerilimlere neden olur. Vücudunda sabit ve statik pozisyonlarda tekrarlayan insanlar, RMI’leri almak için daha da hassastırlar.

Rahatsızlık, uyuşukluk ve karıncalanma tehlike işaretleridir. Bu sinyaller göz ardı edilirse, ağrı, kronik problemler ve uzun süreli sakatlıkların takip edilmesi muhtemeldir. Boyun, omuz ve el ile yapılan hareketler arasındaki etkileşimle ilgili daha fazla bilgi İşle İlgili Kas-iskelet Bozuklukları – Risk Faktörleri ile ilgili İSG Yanıtları belgesinde yer almaktadır .

Yüksek Çalışma Temposu Vücudunuzu Nasıl Etkiler ?

Tekrarlayan ve değişmeyen hareketler gibi, yüksek iş temposu çoğu ofislerde oldukça yaygın bir gerçektir.Periyodik aşırı yükten  ve ya işin eşit olmayan dağılımından kaynaklı sürekli ve yüksek bir çalışma hızı, kas ve iskelet yaralanmalarının gerçekleşmesine çok güçlü bir şekilde katkıda bulunmaktadır.

Bir kişi kendi iş hızını ayarlayabilir ve ortaya çıkan streslere uyum sağlayabilir. Bununla birlikte, kişinin sağlığına daha zararlı olması, çalışma hızını artıran ve kişinin kontrolünün ötesindeki dış faktörlerdir:

 • Sıkı veya sık sık değişen son teslim tarihlerine sahip olmak kişinin iş yükünü bir anda arttırır
 • Performansınızın bilinmesi bazı elektronik sistemler tarafından izlenmekte ve iş ile aşırı yüklenme.
İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

Sonuç, işçinin zamanlama ve işin hızı üzerinde herhangi bir kontrolü reddetmesi, “her zaman acelesi olmak” hissini yaratmasıdır. Bu acele ve sonuç olarak ortaya çıkan stres, vücut kaslarının gerginleşmesine neden olur ve bu da, tekrarlayan şiddetli hareketleri geliştirme riskini önemli ölçüde artırır.

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşe Giriş Sağlık Raporu

Yayınlanma tarihi

-

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Sağlık raporu işe giriş için alınması gereken zorunlu bir belgedir.

Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır ?

Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağılı ve Güvenliği Yasası gereğince OSGB İşyeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygunluğunu değerlendirir. Daha sonra işe giriş periyodik muayene formunu doldurarak çalışmaya elverişlidir onayı verir.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İş İçin Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır ?

Anayasanın 6331 sayılı yasasının ” Sağlıklı Gözetin” başlıklı 15. maddesine göre iş verenler işçilerine;
• İşe girdiklerinde
• İş değişikliğinde
• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştıktan sonra işe dönüş talebi halinde
• İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu almak zorundadırlar.

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliği Uzmanları Maaşları 2019

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri İçin Sağlık Raporu

Ancak iş için sağlık raporu nasıl alınır konusunda bahsettiklerimiz hakkında istisnai bir durum mevcuttur. Geçtiğimiz sene çıkartılmış olan Torba Yasa ile 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinde de sağlık raporu alınabilmektedir.

Başka bir anlatım ile şayet ondan az sayıda çalışanınız varsa ve örneğin ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız sağlık raporu olarak işçinizin aile hekimi veya bir devlet hastanesinden alacağı sağlık raporunu kabul edebilmektesiniz. Ancak özellikle belirtmek gerekirse bu sadece az tehlikeli işyerleri ile ondan az sayıda çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Şayet maden, fabrika gibi tehlikeli veya depoculuk faaliyetleri gibi tehlikeli işlerde çalışan sayınız bir iki kişi bile olsa sağlık raporu işyeri hekiminden alınmak zorundadır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastanelerden Alınabilir Mi?

Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi de işçiler için alınmak istenen sağlık raporunun özel hastanelerden temin edilip edilemeyeceğidir. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor. Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.
Ne yazıktır ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi için bu kadar hayati öneme sahip olan periyodik kontrolleri ne işçilerimiz ne de işverenlerimiz önemsemektedir. İşe giriş için gerekli olan sağlık raporu almak halen bürokratik bir engel ya da zaman kaybı olarak görülmektedir. Sağlık raporu alma işlemini işçiler ikametgah vermek gibi, personel müdürlükleri de evrak toplama işi olarak görmekteler. İşçiler “Bana bir şey olmaz!” mantığı ile hareket etmektedirler. Ancak her sene ülkemizde 2 binin üzerinde ölümlü iş kazası olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir:  Meslek Hastalığı Nedir ?

İşe giriş sağlık raporu ücreti,İşe giriş sağlık raporu aile hekimi,İşe giriş sağlık raporu örneği,işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesiişe giriş sağlık raporu veren hastaneler

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik

Yayınlanma tarihi

-

İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği Değişikliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik (12 Mart 2019)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Resmî Gazete

12 Mart 2019 SALI

Sayı : 30712

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “08.11.06”, “28.30.16”, “47.24.01”, “47.25.01”, “47.26.01”, “47.54.90”, “47.62.03”, “47.81.02”, “47.81.05”, “47.81.90”, “47.89.05”, “52.29.01”, “56.10.18”, “88.91.01”, “88.99.08”, “93.29.02” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “43.22.01”, “47.11.03”, “47.81.01”, “47.81.03”, “47.81.04”, “47.81.06”, “47.81.07”, “47.89.02”, “47.89.03”, “47.89.06”, “47.89.07”, “47.89.08”, “47.89.09”, “47.89.11”, “47.89.12”, “47.89.14”, “47.89.15”, “47.89.16”, “47.89.17” ve “56.10.05” satırları yürürlükten kaldırılmış; “23.99.09” satırından sonra gelmek üzere “23.99.10” satırı, “43.22.05” satırından sonra gelmek üzere “43.22.06” ve “43.22.07” satırları, “47.11.02” satırından sonra gelmek üzere “47.11.05” ve “47.11.99” satırları, “47.81.12” satırından sonra gelmek üzere “47.81.13” satırı, “47.89.19” satırından sonra gelmek üzere “47.89.20”, “47.89.21” ve “47.89.22” satırları, “56.10.19” satırından sonra gelmek üzere “56.10.20” ve “56.10.21” satırları, “85.59.15” satırından sonra gelmek üzere “85.59.16” satırı ile “86.90.16” satırından sonra gelmek üzere “86.90.17” satırı eklenmiştir.

Tehlike Sınıfları Tebliğ

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

İşyeri Tehlike sınıflarının  listesine tam olarak  buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir:  İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik
Devamını oku

OSGB Duyuruları

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Yayınlanma tarihi

-

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Güvenlik ve sağlık işaretleri iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlar ve ortamda bulunan diğer insanlara bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretler olarak tanımlanır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde de bahsedildiği üzere bu işaretler  2e ayrılmaktadır;

1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; Yasaklayıcı, uyarıcı, emredici ve acil kaçış yolları ve ilkyardım bölümlerinin yerlerini belirten levhalardır.
2. Geçici işaretler; Gerekli durumlarda kullanılmak üzere (örneğin çalışanların acil tahliyesi vs.) ışıklı işaretler, sesli sinyaller, el işaretleri veya sözlü iletişim şeklinde kullanılabilir.
Güvenlik sağlık işaretleri kendi amaçlarına göre renklendirilecektir. Yönetmelikte nasıl olmaları gerektiğine dair bilgiler verilmiştir.

Yasaklayıcı işaretler; Daire şeklinde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve diyagonal çizgi şeklinde olur.

 

Yangınla Mücadele İşaretleri; Dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

Uyarı işaretleri; Üçgen biçiminde, sarı zemin üzerine siyah piktogram ve siyah çerçeve

Güvenlik sağlık işaretleri

Emredici işaretler; Daire şeklinde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri 2

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri; Dikdörtgen veya kare şeklinde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvelik ve sağlık işaretlerinden bahsederken, çalışanlar üzerinden sınırlandırmak doğru değildir. Aslında tüm yaşam alanlarında (binalar, okullar, hastaneler, kamu kurumları, özel işyerleri, yollarda trafik işaretleri gibi), insanların yaşam kalitesini koruyan, tehlikelere karşı uyaran, bulunulan yer hakkında bize bilgiler veren işaretlerdir. Örneğin; bir inşaat sahasına girerken girişe asılan emredici işaretler, yalnızca orda çalışanları değil, inşaat alanına girmek zorunda olan herkesi kapsamaktadır. Levhada bulunan baret tak işaretine herkes uymak zorundadır. Veya elektrik panosu üzerinde bulunan uyarı işareti, bizi orda ki tehlikeye karşı uyaran bir işarettir ve o ortamda bulunan herkesin buna uyması önem arz etmektedir.
Sabit ve kalıcı işaretler yönetmelik gereği zorunlu olan işaretlerdir.

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

Güvenlik ve sağlık işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi aşağıdaki şekildedir:

 • Çalışanların güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanlarla birlikte işçi olmayanların da güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanların sürekli olarak dikkatli olmasını sağlar.
 • Çalışanların düzenli ve bilgili çalışmasını sağlar.
 • Çalışanların ele aldıkları işin düzgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.
 • Bilgilendirici, hatırlatıcı ve uyarıcı özellikler taşımaktadırlar.

Güvenlik Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İçin Tıklayınız 

 

Devamını oku

Trending