NACE kodu nedir

Nace Kodu Nedir ?

NACE kodu yani Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodu ile işyerlerine/işletmelere faaliyet gösterdikleri konuya göre 6 haneli bir kod verilmektedir. NACE kodu uygulaması ülkemizde bir çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu sonrasında oluşan tehlike sınıfları da işyeri NACE kodu ile belirlenir.

NACE Kodu Ülkemizde Kullanılıyor Mu?

NACE kodu, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kurumlar NACE kodu uygulamasını kullanmaktadır. Dolayısıyla işyeri NACE kodu bir çok resmi kurum işlemlerinde gerekli hale gelmiştir.

NACE Kodu Ne İşe Yarar ?

NACE kodu, işyerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren bir koddur. Yeni bir işyeri açılışında işyerini ticaret odası’na kaydettirmeden önce NACE kodunun mutlaka öğrenilmesi gereklidir. Doğru NACE kodu belirlendiğinde işyeri tehlike sınıfı da doğru tespit edilebilir.

NACE Kodu Nasıl Öğrenilir?

NACE kodunuzu öğrenmek için birçok yöntem mevcut. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği NACE Sorgulama Sayfasında faaliyet alanınızı aratarak NACE kodunu bulabilirsiniz. bu işleri işyeri açılış işlemlerinden önce yapmanızda fayda vardır.

Mevcut işyernin NACE kodunu öğrenmek için işletmenizin SGK sicil numarasının 2, 3, 4 ve 5. rakamlarına bakabilirsiniz. Bu rakamlar NACE kodunuzun ilk 4 hanesini oluşturur. Buradan öğrendiğiniz 4 haneli işkolu kodu üzerinden tam NACE kodunu güncel iş yeri tehlike sınıfları listesinde bulabilirsiniz.

Örneğin Yer ve duvar kaplama alanında faaliyet gösteren firmanızın ana işkolu kodu 43.33 olacaktır. Alt faaliyet kodu ise NACE kodunun 5. ve 6. hanesini belirleyecektir. Aşağıdaki tabloda Yer ve duvar kaplama faaliyetinin 01 ve 02 kodlu iki alt faaliyeti olduğunu görüyoruz. İşyeri tehlike sınıfı da bu alt faaliyeti belirledikten sonra belli olacaktır.

Örnek NACE Kodu

İş yerinizin tehlike sınıfını (çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli) öğrenmek iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yükümlülüklerinizi bilmeniz açısından son derece önemlidir.

NACE Kodu Nasıl Değiştirilir ?

İşyeri NACE kodunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız nace kodu değişikliği için başlı olduğunuz vergi dairesine başvuru yapmanız gereklidir.