Makinelerde İş Güvenliği

Makinelerde İş Güvenliği

Makinelerde iş Güvenliği hakkında detaylı bilgiye https://www.csgb.gov.tr/media/6109/isg05.pdf bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ağır ve Tehlikeli Makinelerle Çalışmak

Ağır ve tehlikeli bir makineyle çalışıyorsanız almanız gereken önlem bu makinenin tehlike derecesine göre değişmektedir. Tehlikeli bir makineyle çalışırken kalmanız muhtemelen olan maddeler aşağıdaki gibidir.

 • Hareketli parçalar (ör. dolaşma, sürtünme, sürtünme, kesme, kesme, kesme, bıçaklama, delme, darbe, kırma, çizilme veya yakalama vb. gibi yaralanma riski)
 • Enerji (örneğin, elektrik, elektromanyetik, manyetik vb.)
 • Isı veya soğuk
 • Gürültü, ses
 • Titreşim
 • Radyasyon
 • Basınç altında gaz veya sıvı (örneğin, enjeksiyondan kaynaklanan yaralanmalar veya hidrolik sistemler, pnömatik sistemler, basınçlı hava, boya püskürtücüler vb.)
 • Psikososyal tehlikeler (örneğin, stres, iş içeriği, iş organizasyonu, bilişsel faktörler, vb.)

Çok sayıda farklı makine ve işlem türü bulunduğundan, her makine veya durum için  her kullanımdan önce bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Uzman veya teknik uzmanlığa sahip bireyleri (örneğin, mühendis, güvenlik uzmanı, üretici, vb.) konuya dahil etmek gerekmektedir.

Makinelerde Güvenli Çalışma

Güçlendirilmiş ekipmanın her bir parçası, aşağıdaki işlem kullanılarak değerlendirilmelidir:

1.Makinenin nasıl tasarlandığını anlayın.
2.Makineyi güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin.
3.Makine ile yapılan  ilişkili tüm görevleri tanımlayın:

 • Makinenin kullanımından ve yanlış kullanımından ne gibi tehlikeler oluşabilir?
 • Mevcutta olan ağır ve tehlikeli makineler hangileri belirleyin  ve ilgili alınan önlemleri belirleyin?

4.Makineyi kimin kullanacağını ve makinenin hangi sıklıkla kullanılacağını belirleyin.
5.Makine ile hangi malzemelerin kullanıldığını belirleyin (örn. Sac, ahşap, metal işleme sıvısı, yağ vb.).
6.Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak her bir tehlikenin riskini tahmin edin:

 • Olası yaralanma ve / veya olayların ciddiyeti.

7.Mümkün olduğunda tehlikeleri ortadan kaldırın.
8.Göz önünde bulundurulması gereken her bir tehlikenin riskini kontrol etmek için koruyucu önlemler kullanın :

 • koruma ve koruyucu cihazlar,
 • yönetim kontrolleri veya
 • diğer önlemler.

9.Risk seviyesini tahmin etmek için yeniden değerlendirin.
10.Risk seviyesi ortadan kaldırılmadıysa veya etkin bir şekilde kontrol edilmediyse işlemi tekrarlayın.

Makinelerde İş Güvenliğini Değerlendirirken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

1.Hangi tür mekanik veya başka bir tehlike söz konusu?
2.Hangi tip yaralanmalar olabilir?
3.Yaralanma olasılığı, makinenin çalışmasıyla ilgili bilgileri gözden geçirerek belirlenmelidir:

Makineyle çalışırken yaralanmalara neden olabilecek bir makineye maruz kalma (örn., dolaşma, bıçakla temas, vb.) bu görevleri yerine getirirken potansiyel insan davranışları,makine arızaları vb. raporlarını göz önünde bulundurarak değerlendirebiliriz.