Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Madencilik Faaliyetleri ve Yeraltı Uygulamaları değiştirilemeyen bir takım doğal şartlarla iç içe bulunduğu için, yüksek risklilik taşıyan süreçleri barındırmaktadır.

Maden Projeleri açısından amaçlanan durum:İşletme projelerinin öngörülerinin, uygulamada alınan sonuçlarla örtüşmesi ve risk değerlendirmelerinin doğru yapılarak işletme hedeflerine ulaşılabilmesidir.

Madenlerde Nedenlerine Göre Değişen İlk 5 Kaza Türü

1) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırılması,ezmesi,basması,kesmesi

2)Makinelerin sebep olduğu kazalar

3)Düşen cisimler

4)Taşıt kazaları

Türkiye’de Madencilik Sektöründe Yaşanan Kazalar

SGK (2012) verilerine göre Türkiye’de iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin %53,56’sı “kömür ve linyit çıkartılması” faaliyet kolunda meydana gelmektedir.

Maden Kazalarının Dağılımı

Ülkemizde yaşanmış olan maden kazalarının:

 • %44’ünün göçük,
 • %34’ünün grizu patlaması,
 • %14’ünün yangın,
 • % 4’ünün patlama,
 • % 3’ünün gaz boşalımı,
 • % 1’inin diğer (kaya düşmesi..vs)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları

Maden İşletme Projelerinde, Risk Yönetiminin birinci ve en önemli adımı tehlikelerin, her faaliyet için belirlenmesi ve tanımlanmasıdır.

Maden işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği sorunları aşağıdaki gibi sırabilir ;

 • Ulaşım yolları
 • Personel taşınması
 • Elle delme ve patlatma işleri
 • Makineli kazı işleri
 • Destekleme işleri
 • Nakliye işleri
 • Havalandırma işleri
 • Acil durum istasyonları

Sonuç olarak Çok tehlikeli işler kapsamında bulunan, Madencilik Faaliyetleri ve Yeraltı uygulamaları kapsamındaki olaylar, daha detaylı analiz edilmeli, İş kazalarının hangi çalışmalarda daha sık görüldüğü, hangi makinelerde ve hangi sebeplerden gerçekleştiği araştırılmalı, düzenleyici önleyici faaliyetler kapsamında, yöneticilerin ve çalışanların bilinçlenme düzeyini artırıcı çalışmalar yoğunlaştırılarak sonuçlar değerlendirilmelidir.