Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği
Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği

Kimyasallar toplumun her yerinde,sağlık, sosyo-ekonomik yönler ve çevre üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerle yaymaktadır. Kimyasal maddelerle çalışmak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri yerine getirilmediği takdirde ciddi iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Her işyerinde kimyasallar vardır. Hatta okullarda bile laborotuar derslerinde kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Kimyasal maddeler temizlik ürünlerinden tam ölçekli kimyasal üretime kadar. Kimyasallar kullanılmazsa, uygun şekilde saklanır ve kullanılmazsa yaralanma, hastalık, hastalık, yangın, patlama veya maddi hasara neden olabilir. Kimya uygulamaları yaparken oldukça dikkat edilerek yapılmalıdır. 
Kimya sektörünün gelişmesi ve ilerlemesi ile birlikte farklı sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunlara Kimya sanayilerinin gelismesi ile degisik sorunlar gündeme gelmistir. Bu sorunlar; isçi saglıgı ve is güvenligi, çevreye verilen zararlar, ürün kalitesi gibi temel konulardır. Çalısanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulastırmak, is kazaları ve meslek hastalıklarından korumak isletmecilerin sorumluluklarındandır. Bunun yanında, çevre kirliliginden kaynaklanan problemlerin arttıgı bir dönemdeyiz. Yasal yükümlülükler, sosyal bilincin artması ile sanayi kuruluslarında faaliyetler baslatılmıstır.

Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri 

Kimyasal maddelerin neden olduğu tehlikeler, özelliklerine, yöntemlerine ve kullanım seviyelerine bağlıdır. Kimyasallar sağlık ve çevre için tehlikeli olabilir ve yanıcı veya patlayıcı olabilirler.

İşyerinde kimyasalların güvenli kullanımı, katalogda kullanılacak olan tehlikeli kimyasallar ve bunların özellikleri ve benimsenecek güvenli kullanımla ilgili gerekli bilgileri gerektirir. Kimyasal ajanların değerlendirilmesi için en güncel kimyasal envanter ve güvenlik veri sayfaları en önemli başlangıç ​​verileridir.

Kimyasal maddelerle çalışırken mümkün oldukça  ambalaj atığı ve kontamine olmuş aletler gibi kimyasalların kullanımından kaynaklanan atık miktarı ve kullanımı da dikkate alınmalıdır.

Kimyasallar merkezi olarak satın alınmalıdır. Bu şekilde şirketler, aynı amaç için üst üste gelen ürünleri satın almayı engelleyebilir. Aynı zamanda kullanımda olan kimyasalların listelenmesini kolaylaştırır. Merkezi satın alma da finansal olarak akıllıdır: gereksiz maddeleri satın almayı ve depolamayı önlemenize yardımcı olur.

Eldiven ve solunum koruyucu ekipman gibi kişisel koruyucu ekipman satın alırken, amaçlara uygun olduklarından ve talimatlara uygun olarak kullanıldığından emin olun.

Kimyasal Madde Envanteri 

Kimyasal liste, işyerinde kullanılan tüm kimyasalları alfabetik sırayla kaydeder. Liste, kimyasallara ilişkin sınıflandırma verilerini ve güvenlik bilgi formunun kullanılabilirliği hakkında bilgi içermelidir. Sınıflandırma verileri, tehlikeli piktogramların ve tehlike ifadelerinin yanı sıra belirli tehlikeli özelliklere de işaret etmektedir. Kimyasal liste ayrıca, kullanım ve depolama hacimlerinin kimyasal ve tahminlerinin kullanım amacını ve kullanım yerini de içermelidir.

Kimyasal Maddelerde Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik bilgi formu, kimyasalın özellikleri, tehlikeleri, sağlık etkileri ve güvenli depolama, taşıma ve bertaraf hakkında temel bilgileri içerir. Sayfa, kimyasalın üreticisi veya dağıtıcısı veya pazarlamadan sorumlu başka bir aktör tarafından hazırlanır. Güvenlik bilgi formu, kimyasalın ilk teslimatı ile birlikte işyerine teslim edilmelidir. 

İşyerindeki kişiler, en azından, ürünün güvenlik özelliklerine, ilk yardım talimatlarına, maruz kalma kontrolüne ve gerekli kişisel koruyucu ekipmana ilişkin güvenlik bilgi formunun bölümleriyle aşina olmalıdır.

Maruz kalma değerlendirmesi, bir çalışanın kimyasal maruziyetinin kalitesini ve miktarını belirler. Aşağıdaki konular değerlendirmede kaydedilir:
-Kimyasal maddeye maruz kalan çalışan, nerede ve ne için maruz kalmıştır. 
-Maruz kalma zamanı süresi nedir ?
-Kimyasal maddenin sıçrama riski

Kullanımda Önleyici Tedbirler

İş güvenliği ve mesleki sağlık hizmetleri arasındaki işbirliği, kimyasal ve biyolojik ajanların tehlikelerini ve risklerini değerlendirirken ve gerekli önleyici tedbirleri incelerken çok önemlidir.

Kimyasal ve biyolojik risklerin tehlikelerini ve risklerini değerlendirirken ve gerekli koruyucu önlemleri incelerken bir OSGB firması aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından destek alın

Daha fazla bilgi almak için tıklayın http://kmo.org.tr/resimler/ekler/624436ecdaaa35c_ek.pdf