Takip Edin

OSGB Makaleleri

Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yayınlanma tarihi

-

Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kazılarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kazı işleri, inşaat alanında en temel işlerden birisidir. Neredeyse kazı yapılmadan tamamlanan inşaat işi yok denecek kadar azdır. Kazı işleri aynı zamanda inşaat alanında en çok ölümlü iş kazası yaşanan faaliyetlerin de başında gelir. bu nedenle kazı işlerinde iş güvenliği önlemleri son derece önemlidir.

Çalışma alanı veya yapılan işin niteliğine bağlı olarak birçok kazı türü bulunmaktadır. Kazı, çeşitli amaçlarla toprağın bulunduğu yerden elle veya makine ile kaldırılması sonucunda oluşan insan yapımı oyuk, çukur veya boşluk olarak tanımlanır. Serbest kazılar, yeraltı kazıları, baraj ve hidroelektrik santral kazıları, yol kazıları, tünel kazıları, sıyırma, temizlik ve şekil verme kazıları ile kanal kazıları (hendek kazıları) gibi farklı kazı türleri mevcuttur.

Hendek Kazısı: Çeşitli amaçlarla her türlü zeminde yapılan ve boyu eninden önemli ölçüde uzun olan kazı türü.
Dar Hendek Kazısı: Genişliği 0,60 metreden az olan hendek kazısı.
Sığ Hendek Kazısı: Derinliği 1,25 metreye kadar olan hendek kazısı.
Derin Hendek Kazısı: Derinliği 4,50 metreden fazla olan hendek kazısı.

Kazı çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konuların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bu çalışmaların sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla ülkemiz mevzuatında yer alan en önemli düzenleme Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğidir.

Kazı İşlerinde Tehlike ve Riskler

Kazı çalışmaları, işin niteliği ve ortam şartları nedeniyle birçok tehlike ve risk barındırmaktadır. Bu tehlike ve riskler şu şekilde sıralanabilir:

Göçük
Çalışanların kazıya düşmesi
Çalışanların üzerine düşen yük veya ekipmanlar
Duman, oksijen yetersizliği, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gazlar gibi koşullar
İş makinelerinin yeraltı boruları veya üstten geçen enerji hatları ile temas etmesi
Kazı araçları
Ağır ve hareketli ekipmanlar
Dar alan
Kazıya giriş ve çıkışlar
Su birikmesi
Malzemelerin yanlış ve uygunsuz kullanımı
Toprak altındaki kablolar ve kesici, ağır, körelmiş nesneler.

Bu tehlike kaynakları arasında en çok iş kazası, ölüm ve yaralanmaya neden olan tehlike ise çalışma sırasında toprağın kazı yapılan alanının kenarında çeşitli sebeplerden dolayı çözülüp gevşemesi sonucu aniden kazı yapılan yere doğru ayrılıp kayması veya düşmesi şeklinde gerçekleşen göçük kazaları oluşturmaktadır. Yani bir kazı çalışması sırasında en fazla dikkat edilmesi gereken konu göçük tehlikesidir.

Göçük Sebepleri

Göçük, kazı yapılan alanının kenarında, toprağın belirli sebeplerden dolayı çözülüp gevşemesi sonucu aniden kazı yapılan yere doğru ayrılıp kayması veya düşmesi olarak tanımlanan bir olaydır. Kazı sırasında meydana gelebilecek olaylar arasında en fazla ölüm ve yaralanma riski taşıyan göçüğün oluşumunda birçok faktör rol oynamaktadır.

İlginizi Çekebilir:  Patlamadan Korunma Dökümanı

Açık kazı ve hendeklerde toprağın, yerinde kalabilmesi için yer çekimi kuvvetlerine ve doğal yapısını zayıflatıp bir arada durabilme özelliğini ortadan kaldıran çevresel faktörlere karşı koyması gerekmektedir.

Dolayısıyla zemin sağlamlığının; zemin mukavemeti, yer çekimi faktörleri ve çevresel faktörler ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.
Zemin mukavemeti, zemin parçacıkları arasındaki bağlanma ile ilişkili olup bu bağlanma ve bir arada bulunmaya kohezyon denilmektedir. Bir zeminin ne kadar kohezif (birbirine bağlı) olduğu zemin tipi, zeminde bulunan nem miktarı ve önceden örselenmiş olan zemine yakınlık ile ilişkilidir. Zeminin mukavemeti, zeminin ağırlığından daha düşük seviyede olduğu durumlarda göçük gerçekleşmektedir.

Zeminin mukavemetini etkileyen faktörler; kazı derinliği, zemin ağırlığı ve ek yüklerin ağırlığıdır. Kazı çalışmaları sırasında toprağın kayması, devrilme, parça düşmesi gibi oluşumlar neticesinde meydana gelen göçükleri tetikleyen birçok faktör bulunmaktadır. Hem çalışma ortamı hem de çevresel etkilerle doğrudan ilgili olan bu faktörler, kazı güvenliğini olumsuz şekilde etkileyerek göçüğün oluşmasına neden olmaktadırlar
Göçüklere sebep olan ya da oluşumunu hızlandıran bu faktörler şu şekilde sıralanabilir;

Zemin türü (nitelikleri)
Topraktaki nem miktarı
Titreşimler
Ağır yükler (Hafriyat yığını, iş makineleri)
Yakındaki mevcut yapılar
Önceki kazılar
Hava ve çevre koşulları
Kazının açık kaldığı süre miktarı

Kazı çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konuların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bu çalışmaların sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla ülkemiz mevzuatında yer alan en önemli düzenleme Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’dir.

Göçük Için Alınması Gereken Önlemler

Göçük riskine karşı önlem alınmadan önce zemin türü, toprak nem oranı, kazının süresi, hava koşulları gibi faktörler değerlendirilmeli ve alınacak önlemlere karar verilmelidir. Bunun için kazı öncesinde bir risk değerlendirme çalışması yapılmalıdır.

Şev ve Kademe Oluşturulması

Toprağın kayıp göçük oluşmasını önlemek için kazı çalışması derin kanal yerine eğimli yapılabilir. Eğimli zemin şev olarak adlandırılır. Bunun yanında kazının gittikçe daralan şekilde kademeli olarak yapılması de mümkündür.

Bu iki yöntem kazı yapılacak alanın genişliğine göre uygulanabilen yöntemlerdir. Dar alanlarda yapılan kazılarda şev veya kademe oluşturmak mümkün olmayabilir.

Göçüğün engellenmesi için gerekli olan eğim zeminin türüne, çevre şartlarına ve kazı kenarında bulunan ağır yüklerin kapsamı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

İksa Yapılması

İksa, kazı kenarlarını tutup, desteklemek ve dolayısıyla toprak kaymasını önlemek amacıyla kullanılan sistemlere verilen isimdir. İksa uygulaması şev vermenin uygulanabilir olmadığı durumlarda kullanılabilen bir yöntemdir.

İlginizi Çekebilir:  Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İksa sisteminde kullanılacak malzemelerin niteliğine göre farklı tipte iksalar mevcuttur. Hangi tipte iksa kullanılacak olursa olsun, göçük riskine karşı kullanılacak iksa sistemlerine ait malzeme ve ekipmanların üretici talimatları dikkate alınarak kullanılması ve kontrollerinin yapılması son derece önemlidir.

Kazı türü veya toprak cinsine göre seçilmesi gereken iksa çeşitleri ve iksa elemanları farklı olacaktır.

Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemleri

Fore kazık iksa sistemleri derin kazılarda kullanılan sistemlerdir. Fore kazık olarak 60, 80 veya 100 cm çapında çelik kazıklar kullanılabilir.

Mini Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemleri

Çok derin olmayan kazılarda 20, 30 cm çapında kazıklar kullanılarak yapılan iksa çalışmalarıdır.

Betonarme Perde ve Ankrajlı İksa Sistemleri

Fore kazık kullanılarak yapılan iksa sistemlerinde sızdırmazlık ve izolasyon gerekmesi durumunda betonarme perde sistemleri kullanılabilir.

Shotcrete ve Zemin Çivili İksa Sistemi

Shotcrete yani püskürtme betonlu zemin çivili iksa sistemleri, şehir içinde yapılan çok derin olmayan geçici derin kazılarda uygulanmaktadır.

Diyafram Duvar ve Ankrajlı İksa Sistemleri

Diyafram duvarlı iksa sistemleri, kazı derinliğinin fazla, yeraltı suyunun etkili olduğu kohezyonsuz, akıcı zeminlerde uygulanan bir tekniktir. Yüksek yapıların derin temel kazılarının yapımında, metro istasyonları gibi büyük aç – kapa kazılarında konsol perde yada ankrajlı sistemler olarak dizayn edilmektedirler.

İksa yapımında kullanılan malzeme ve ekipmanlar hasar görmeleri halinde ise uzman kişi tarafından incelenmelidir. Ayrıca destekli sistemlerin çalışanları göçükten, yapısal çökmelerden ya da koruyucu sistemin bileşenleri arasında sıkışmaktan koruyacak şekilde kurulması ve sökülmesi sağlanmalıdır.

Kalkan Yerleştirilmesi

Genellikle çelik bir çerçeveye kaynaklanmış çelik plakalardan oluşan taşınabilir yapıları teşkil eden kalkanlar veya hendek kaplama sistemleri de alternatif koruyucu önlemler arasındadır.

Kalkan sistemlerinde kazı yüzünün desteklenmesinden ziyade öncelikli amaç; göçük ya da benzeri bir olay olduğunda kalkanın içerisinde yer alan çalışanın bu olaylara karşı korunmasıdır. Bu sistemde, kazı içerisinde kalkan ile kazı kenarları arasında boşluk bulunduğunda kazı kutusunun yatay yönde hareketinin önlenmesi için bu boşluklar toprakla doldurulmaktadır.

Kazı Sırasında Alınacak Önlemler

Kazı işlerinde göçük tehlikesi haricinde bir çok tehlikeli durum mevcuttur. Bunlar aslında basit önlemler ve doğru planlama ile önüne geçilebilecek tehlikelerdir.

Kazı İçine Düşme

Kazı işlerinde, çalışanların veya kazı alanında bulunan diğer kişilerin kazı içine düşmesi en büyük tehlikelerden birisidir. Ayrıca kazı içine inip çıkan çalışanlar, iniş ve çıkış sırasında da düşebilirler. Bu gibi düşmeleri önlemek için kazı çevresi mutlaka kontrolsüz girişi önleyecek şekilde kapatılmalıdır. Genel olarak kullanılan uyarı bantları bu iş için yeterli olmayıp mutlaka uygun yükseklikte plaka vb. sistemlerle kazı alanı kapatılmalıdır. Ayrıca çalışmanın olmadığı saatlerde kazı üstü de tamamen kapatılmalıdır.

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliğinizi Arttırmak İçin 5 Adım

Kazıya inip çıkarken meydana gelebilecek yüksekten düşme risklerini önlemek için uygun önlemler de alınmalıdır.

Malzeme Düşmesi

Kazı içinde çalışan kişilerin üzerine düşen yükler, ölüm riski oluşturur. Bu gibi durumları önlemek için kazı kenarlarına yük koyulması önlenmelidir. Hem yükün hem de zeminin yapısından dolayı yükler düşebilir. Ayrıca çalışanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipman olarak baret kullanmalıdır.

Duman, Zehirli Gaz vb. Etkiler

Kazı içinde toprak altında zamanla gaz birikmesi meydana gelmiş olabilir. Ayrıca boru gaz hatları da yer altından geçmekte olup kazı alanında bulunabilir. Bu gibi gazlardan meydana gelebilecek zehirlenmeler ölüm riski taşımaktadır. Gaz zehirlenmelerine karşı öncelikle kazı alanındaki boru hatları iyice incelenmelidir. Ayrıca çalışanlar kişisel koruyucu ekipman olarak solunum maskesi kullanmalıdır.

İş Makinelerinin Boru ve Elektrik Hatlarına Temas Etmesi

Şehir içinde yapılan kazılarda çevrede boru hattı veya elektrik hattı olması çok büyük ihtimaldir. Kazı makineleri zemin altıdaki veya yüksekteki boru ve kablolara zarar verebilir. Bunun sonucunda öncelikle iş makinesi operatörü ve kazıda çalışanlar ölüm riski ile karşı karşıya kalırlar.

Bu gibi durumları önlemek için, kazı öncesinde mevcut boru hattı ve elektrik planlarına bakarak kazı planı yapılmalıdır.

İş Makineleri

Kazı işlerinde iş makineleri, kazı içinde ve dışındaki çalışanlar için tehlike oluşturur. Özellikle kazı içindeki çalışanlar, iş makinesinin manevraları nedeniyle ezilme ve uzuv kopması gibi risklerle karşı karşıyadır. İş makineleri çalışırken kazı içinde ve iş makinesi çevresinde kesinlikle kimse bulunmamalıdır.

Su Birikmesi

Kazı içindeki su borularının patlaması sonucunda kazı içine hızla su dolma ihtimali yüksektir. Bu gibi su baskını durumlarında zemin çok hızlı şekilde balçık halini alır ve çalışanlar saplanıp boğulma riski yaşarlar. Su boruları, genellikle iş makinesi tarafından hasar görebileceği için iş makinesi çalışırken kazı içinde çalışan kimsenin olmaması bu riski ortadan kaldıracaktır.

Toprak Altındaki Kablo ve Kesici Nesneler

Kazı içinde toprak altında elektrik kabloları ve kullanılmayan boru, demir vb. kesici nesneler bulunabilir. Bunlar çalışanlar için önemli derecede risk oluşturmaktadır. Çalışanların kişisel koruyucu ekipman olarak iş ayakkabısı ve iş eldiveni kullanması bu riskleri azaltacaktır.

İş Kazalarını önlemenin diğer yollarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Devamını oku

OSGB Makaleleri

İş Güvenliğinizi Arttırmak İçin 5 Adım

İşyerinizde insan kaynakları ve yönetim departmanında yer alıyorsanız güçlü bir iş güvenlik kültürü yaratmanız ve desteklemeniz konusundaki katılımınız ekip üyelerinin güvenliği için oldukça önemlidir.  Güçlü bir güvenlik kültürü deneyimine sahip olan işletmeler, iş yerlerindeki risklere karşı daha dayanıklıdır. Bu durumda iş kazası yaşanma olasılığı oldukça düşüktür. 

Yayınlanma tarihi

-

İŞ Güvenliğinizi Arttırmak İçin 6 Adım

İşyerinizde insan kaynakları ve yönetim departmanında yer alıyorsanız güçlü bir iş güvenlik kültürü yaratmanız ve desteklemeniz konusundaki katılımınız ekip üyelerinin güvenliği için oldukça önemlidir.  Güçlü bir güvenlik kültürü deneyimine sahip olan işletmeler, iş yerlerindeki risklere karşı daha dayanıklıdır. Bu durumda iş kazası yaşanma olasılığı oldukça düşüktür.

1.Temel Değerlendirme Yapın

İş güvenliği programlarınızın  güçlü ve zayıf yönlerinin nerede olduğunu anlamak, iyileştirme fırsatlarını vurgulamanıza yardımcı olacaktır. Böylelikle daha değerli sonuçlara ulaşarak daha bilinçli iş sağlığı ve güvenliği programları geliştirebilirsiniz.

 

2.İş Güvenliği Şampiyonu Atayın

İş güvenliği girişimlerinizi yönlendirmek ve denetlemek için konumlarınızın her birinde belirlenmiş bir Güvenlik Şampiyonu bulundurun. Bu birey, mevcut güvenlik programlarınızda, ilk değerlendirmeden elde ettiğiniz bulgularda deneyim sahibi olmalı ve gelişim planlarınızı desteklemelidir. Ayrıca, konumlarına bakmaksızın girişimlerle uyumlu olmalarını sağlamak için tüm Güvenlik Şampiyonları için düzenli güvenlik toplantıları yapılması önerilir.

3.Çalışan Eğitimi

İşletmenizdeki emniyet vizyonunuzla aynı hizada olan ön saflardaki işçilere ve liderlik ekibine çalışan eğitimi oturumları sunun. Çalışanlarınızın eğitimine yatırım yapmak, şirketinizin güvenliğe olan bağlılığını vurgulayacak ve iş güvenliği girişimlerinize öncelik verilmesini sağlayacaktır. Hangi eğitim kurslarını vereceğinizden emin değil misiniz?

4.Çalışan Katılımı

Bir İş güvenlik stratejisi geliştirmedeki en zor şeylerden biri çalışanların güvenlik çabalarına dahil olmalarını sağlamaktır. Çalışanların katılımını sağlamak için birkaç öneri:

 • Çalışanlardan, hangi güvenlik stratejilerini kullandıklarını (özellikle de neyin iyi çalıştığını ve neyin işe yaramadığını) haftalık / aylık olarak rapor etmelerini isteyin.
 • Güvenliği herkesin aklında ön planda tutmak için her toplantıya bir Güvenlik İpucu veya Güvenlik Hikayesi ile başlayın.
 • İş Güvenliği prosedürlerini dikkate alan çalışanları ödüllendirin. Bu hareketiniz diğer çalışanlara teşvik edici bir yaklaşım olacaktır.

5.İyileştirmeyi Ölçmek

İş yerinizde güvenlik kültürünü geliştirmek için bir plan oluşturduktan sonra, sürecinizi gerektiği gibi değerlendirmek, ölçmek ve ayarlamak çok önemlidir. Tüm ekip üyeleri güvenlik prosedürü konusunda doğru şekilde eğitilmeyi ve çalışırken kendilerini güvende hissetmeyi hak ediyor.

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliğinizi Arttırmak İçin 5 Adım

 

 

Devamını oku

OSGB Makaleleri

İlkyardım Nedir ve Önemi

Yayınlanma tarihi

-

İlkyardım Nedir ve Önemi

İlkyardım Nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardım Önemi

Normal yaşantımızda her zaman kazalarla karşı karşıya kalma olasılığımız mevcuttur. Böyle durumlarda bulunduğunuz konumdaki en yakın sağlık kuruluşuna gitmeyi beklemek hastanın iyileşmesini aksatabilir yada ölümüne sebep olabilir. Toplumsal olarak temel ilkyardım bilgilerini edinebilirsek toplum sağlığı bakımından önemli bir dım atmış oluruz.

İlkyardım yaparken telaşlı olmamak ve ilkyardım yapılacak kişiye daha fazla zarar vermemek önceliğimiz olmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli madde uygulama sırasında kesinlikle ilaç kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki bazı ilkyardım tekniklerini bilmek, çevrenizde acil bir durum yaşandığından hayat kurtarmanız için işinize yarayabilir.

İlkyardım nasıl yapılır resimli bir şekilde aşağıda inceleyebilirsiniz.

İlkyardım – Heimlich Manevrası

Solunum yolu tıkanıkları gibi olaylarda etkili ilkyardım uygulamalarındandır. Heimlich manevrası kimlere uygulanır?, bilinci açık ve bilinci kapalı bireylere ayrıca bebeklere ve kendi kendimize değişik şekillerde uygulanabilir.

En çok görünen kazalardan biride soluk borumuza tıkanan cisimlerdir. Öksürerek tıkanan cisimler çıkarılamıyorsa kesinlikle heimlich manevrası uygulanmalıdır. Heimlich manevrası uygulayabilmek için hastanın ayakta yada oturur şekilde arka tarafdan sarılmak gerekmektedir. Bir elin başparmağı midenin üstüne gelecek şekilde yumruk yapılır ve diğer el ile kavranır. Yumruk yaptığımız eli, içe ve yukarı olacak şekilde 5-6 kez kuvvetli şekilde kendimize doğru çekerek tıkayan cisim çıkartılmaya çalışılır.

 

ilkyardım nedir önemi nedir ?

 

Resimde gördünüz işlem tıkanan cisim çıkana kadar yada ilkyardım ekiplerine gelene kadar hastaya uygulanmalıdır.

İlkyardım Teknikleri – Suni Solunum

Suni solunum diğer adıyla yapay solunum yada suni teneffüs olarak bilinmektedir. Yaşanan hastalık veya kaza sonunda bireyin solunumu durabilir. Olağan durumlarda 5 yada 10 dakika süreyle beyine oksijen gitmemesi sebebiyle beyinde kalıcı hasarlar yada beyin ölümü yaratabilir. Bu yüzden suni solunum ilkyardım tekniği kesinlikle öğrenilmelidir.Yaralının bilinci kapalıysa ve nefes almıyorsa yapılması gereken ilk müdahale beynin oksijensizlikten zarar görmemesi için akciğerlere su­ni teneffüs ile hava göndermek olmalıdır.

İlginizi Çekebilir:  Patlamadan Korunma Dökümanı

Kimlere suni solunum yapılmalıdır? Öncelikle nefes alan hastaya kesinlikle suni solunum yapılmamalıdır. Peki hastanın nefes alıp almadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Hastanın nefes alıp almadığını göğüs hareketlerinden izleyebilirsiniz, nefes alıp verişini dinlemek ve ağzına cam tutarak camın buğulanıp buğulanmadığını kontrol etmek şeklindedir.

Suni teneffüs yaparken yaralı­nın çenesi yukarı kaldırılır, ağız tam olarak açılıp burun delikleri sıkılarak kapatılır. Derin bir soluk alınıp yaralıya ağızdan nefes verilir. Bu arada yaralının göğsünün yükselip yükselmediği kontrol edilir. Göğüs yükselmiyorsa, solunum yolunu tıkayan bir cisim olabilir.

 

 

 

ilkyardım nedir önemi nedir

 

Suni solunum hasta kendine gelene kadar yada ilkyardım ekibi olay yerine ulaşana kadar uygulanmalıdır.

İlkyardım Teknikleri – Rentek Manevrası

Rentek tekniği en fazla tarfik kazaları sonucu aracın içine sıkışan bireylere uygulanmaktadır. Genelikle trafik kazalarının yaşandığı olay yeri bir panik ortamına bürünür bu telaşla birlikte bir çok trafik kazasında, yaralılar kurtarma ve araçtan çıkarma sırasında daha fazla zarar görerek hayatını kaybeder veya kalıcı olarak sakatlık yaşarlar. Bu durumun sebebi yaralı kişinin araçtan çıkarılması esnasında omurilik bölgesine zarar verilmesi ve felç olmasıdır. Rehntek tekniği tam bu sırada devreye girmektedir araç içindeki yaralıyı omurilik bölgesine zarar vermeden çıkarmak için rentek tekniği kullanılmalıdır. Bu sayede yaralı, omurgası sabit tutularak araç içinden çıkarılabilir.

 

ilkyardım nedir önemi nedir3

 

İlkyardım Teknikleri – Kalp Masajı

Kalp masajı en çok dikkat edilerek yapılması gereken ilkyardım tekniklerinlerindendir. Kalp masası oldukça zor ve çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.  Kazalarda kalp durması oldukça hayati önem taşımaktadır. Kalbin durması sonucu kan dolaşımı sağlanamaz ve beyinle iç organlara kan ulaşamaz. Bu durumda kısa süre içinde ölüme sebep olur. Kalp durması esnasında kalbi duran kişiye kalbin tekrar atmasını sağlamak amacıyla kalp masajı yapılmalıdır. Ayrıca Kalp masajı ile beraber suni solunum da yapılmalıdır. Unutmayın! Kalp masajı yapmayı bilmeyen veya yeterince tecrübeli olmayan kişilerin kalp masajı yapmaları tehlikelidir.

İlginizi Çekebilir:  Kamuda İş Güvenliği ve Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır ?

 

 

İlkyardım Teknikleri – Turnike

Kaza esnasında atardamar kesiği ve uzuv kopmaları sebebiyle kan kaybı sebebiyle kısa sürede ölümler gerçekleşebilir. Bu gibi olayları engellebilmek için turnike uygulaması yapılmalıdır.

Turnike uygulaması aşağıdaki durumlarda uygulanabilir ;

 • Sadece kanaması olan yaralının kanamasını durdurup diğer yaralılarla ilgilenmek için,
 • Yaralı, sağlık kuruluşuna uzun ve zor yoldan ulaşacaksa,
 • Uzuv kopması varsa.
 • Turnike uygularken kanayan damarın hemen üstünde bir baskı noktası bulunup burada sert bir bez vb. madde ile sarılarak düğüm atılır. Bu sayede kanama durmuş olur. Turnike yapıldığında
 • damardan kan akışı olmayacağından damarın ucundaki organlar kan kaybından doku zararı görebilir. Bu nedenle 10-15 dk aralıkla baskı açılıp kan dolaşımı sağlanır.

 

ilkyardım nedir önemi nedir

 

İlkyardım Teknikleri – Taşıma Teknikleri

Olay sırasında kazazedeyi daha güvenli bir alana taşımak oldukça önemlidir. Kaza esnasıda yaralnmış olan kazasedeyi oldukça dikkatli bir şekilde taşımak ve taşıma tekniklerini iyice öğrenmek oldukça önemlidir. Bu nedenle bazı temel taşıma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak faydalıdır.

Taşıma teknikleri ;

 • Sürükleme yöntemi,
 • Rentek Manevrası,
 • Kaşık tekniği,
 • Köprü tekniği,
 • Battaniye ile taşıma,
 • Kucakta taşıma,
 • Omuzdan destek alma,
 • Sırtta taşıma,
 • Omuzda taşıma,
 • Sandalye ile taşıma,

 

ilkyardım nedir önemi nedir

 

İlkyardım Teknikleri – Pansuman

Normal yaşantımızda en çok ihtiyaç duyacağımız ilkyardım uygulamalarından biri olan pansumanı öğrenmekde oldukça önemlidir. Panusumanı günlük hayatta basit yaranlamalarda kendi kendimize bile uygulayabiliriz. Pansuman nedir? pansuman genelde yara tedavisinde kullanılmaktadır. Açık yaraların, mikroplardan temizlenmesi ve korunması için yapılan yıkama ve koruma işlemidir.

Yara iyileşmesinin iyi, çabuk ve iz bırakmadan olması için bölgenin ölü dokulardan ve zararlı mikroorganizmalardan temizlenmesi ve dış ortamın zararlı etkilerinden korunması gerekir.

 

ilkyardım nedir önemi

 

İlkyardım Teknikleri – Bayılma İçin İlkyardım

Bayılma, çeşitli nedenlerle kişinin geçici olarak bilincini kaybetmesidir. Bayılan kişinin solunumu durmaz ancak bilinci kapalıdır. Baygınlık geçiren kişi sırt üstü yatırılarak bacakları yaklaşık 30 cm yukarı kaldırılmalıdır. Rahat nefes alabilmesi için ortamdaki kalabalık uzaklaştırılmalı, üzerindeki sıkan giysiler açılmalıdır. Bayılan kişilere tokat atmak, sarsmak, su dökmek, kolonya veya soğan koklatmak gibi hareketler fayda sağlamaz. Bir süre içinde kişi ayılmıyorsa 112 acil servise haber verilmelidir.

İlginizi Çekebilir:  Hijyen Eğitimi

 

ilkyardım nedir önemi

Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından ilkyardım eğitimi almak çalışanlar açısından oldukça önemlidir. Çalışanlarınıza ilkyardım eğitimi verdiğiniz takdirde ani bir durumda nasıl davranacaklarını bilecekler ve kaza esnasında yaşanacak olan panik durumu en aşağı alt seviyeye inecektir.

 

Devamını oku

OSGB Makaleleri

OSGB İstanbul

Yayınlanma tarihi

-

iş guvenliği uzmnalığı

OSGB İstanbul

OSGB’nin açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağladığı yerlerdir. OSGB firmaları Türkiye’de bütün ilerde bulunmaktadır. İşletmenizin bulunduğu yerde yerde OSGB firmanızı seçebilirsiniz. OSGB İstanbul sınırları içerisinde Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunmaktadır. OSGB İstanbul Anadolu ve ya OSGB İstanbul Avrupa olarak arama yaptığınızda işletmenize yakın olan bütün OSGB Listesine ulaşabilirsiniz.

OSGB‘nin ne olduğuna kısaca açıklarsak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak adlandırılmışlardır. Bünyelerindeki İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu uyarınca tüm işverenlerin çalışanlarına İSG hizmetleri sunmaları zorunluluk haline gelmiştir.

OSGB İstanbul Avrupa

OSGB İstanbul Avrupa yakasında işletmeniz için bir çok deneyimli OSGB firması bulabilirsiniz. Yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarıyla iş sağlığı ve güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olur.

OSGB İstanbul Anadolu

OSGB İstanbul Anadolu yakasında işletmeniz için bir çok deneyimli OSGB firması bulabilirsiniz. Yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarıyla iş sağlığı ve güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olur.

En İyi OSGB Firmaları

En iyi OSGB firmalarını seçerken aşağıdaki unsurları dikkate almalısınız.

En İyi OSGB Firmaları – İşletmenizin bulunduğu bölgede olması

İşletmeniz için en iyi OSGB firmasını seçerken dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır. Genel OSGB firmanızı işletmenize yakın bölgelerden tercih etmelisiniz. İstanbul’da bir OSGB firması arıyorsanız Avrupa ve Anadolu yakası OSGB listelerini çıkartarak karar verebilirsiniz.

En İyi OSGB Firmaları – Mevzuattan haberdar olmalı

Çalışılacak OSGB firması uzmanları, çalışma dünyası ile ilgili mevzuatı çok iyi bilmelidir. İşyerinin taşıdığı risklerin farkında olmalı ve işyerini doğru bir şekilde yönlendirmelidir. Ayrıca yasal sorumlulukların da bilincinde olmalıdır.

İlginizi Çekebilir:  TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

En İyi OSGB Firmaları – İşyerinin faaliyet alanını iyi tanımalı

Anlaşılan iş güvenliği uzmanı, işyerinin faaliyeti hangi alandaysa o alanın dinamiklerine hakim olmalıdır. Yapılan işin teknik detaylarını bilmeli ve yeterli deneyime sahip olmalıdır. Örnek vermek gerekirse; görevini inşaat sektörü için yerine getirecek bir iş güvenliği uzmanı, yüksekte çalışma gibi konuları biliyor olmalıdır.

En İyi OSGB Firmaları – Yenilikleri ve teknolojiyi takip etmeli

İşyerinin ve çalışanların güvenliğinin teslim edileceği OSGB firması, bilimsel gelişmeleri ve teknolojideki yenilikleri takip etmelidir. İşyeri için gerekli ve faydalı olacak yeni yöntemleri işverene bildirmeli, işyerinin yeni teknolojiye adaptasyonunu sağlayabilmelidir.

En İyi OSGB Firmaları – İnsan psikolojisini iyi bilmeli

Yapılan tüm işlerin daha sağlıklı ve kaliteli olabilmesi iyi insan ilişkilerine bağlıdır. Çalışılacak OSGB firmasının da değişik meslek gruplarına ait kişilerin eğitiminde ve davranışlarının şekillenmesinde büyük bir rol oynayacağı unutulmamalıdır. Bu rolün layıkıyla yerine getirilebilmesi için ise insan ilişkileri, ikna yeteneği ve yönetim becerisi gibi özelliklere ihtiyaç duyulur.

En İyi OSGB Firmaları – İyi bir portföyü bulunmalı

Çalışılacak OSGB firmasının daha önceden, işyeriyle aynı sektörde yer alan farklı işyerleri ile birlikte çalışmış olması oldukça avantajlıdır. Bu sayede sektördeki uzmanlık ve deneyimi de rahatlıkla ölçümlenebilir.

En İyi OSGB Firmaları – İleri görüşlü olmalı

Özellikle iş güvenliği uzmanlığında deneyim ve bilginin yanı sıra ileri görüşlü olmak ve kriz anlarını başarıyla yönetmek de oldukça önemlidir. İş güvenliği uzmanları, ihtimalleri değerlendirerek herhangi bir iş kazası çıkmadan onu görebilecek ve gerekli tedbirleri alabilecek yetenekte olmalıdırlar.

En İyi OSGB Firmaları – İnsanlara karşı sevgi beslemeli

İş güvenliği konusu gereği insan yaşamını ve sağlığını iyileştirmeye çalışır. Yaşayan herhangi bir canlının hatta çevrenin sağlığını ve güvenliği düşünmeyen OSGB firmasının iş güvenliği alanında da isteneni vermesi beklenemez.

İlginizi Çekebilir:  Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

 

Devamını oku

Trending