Kaza Nedenlerinin Analizi (4M Kuralı )

(Kaynak) – (Temel Neden) – (Direkt Neden) – (Uygunsuzluk) – (Zarar)

Kaza Nedenlerinin Analizi (5N1K Kuralı)

 • KİM ?
 • NEREDE ?
 • NASIL ?
 • NE ZAMAN ?
 • NE, HANGİ ?
 • NEDEN ?

İŞ KAZALARININ RAPORLANMASI

Aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

 • Kaza incelemesi raporuna bütün delillerin ve tanıkların ifadelerinin olduğu gibi yazılması önerilmektedir.
 • Kararlarınızın nedenleri belirtilmeli ve bunu öneriler izlenmelidir.
 • Kazanın tam olarak anlaşılması için gerekli olmayan materyal (fotoğraf, diyagram, ifade) rapordan çıkarılmalıdır. İyi bir kaza inceleme raporu kısa , öz ve anlaşılabilir olmalıdır.

Bu raporlarda kayıp gönlü, ilk yardım ile sonuçlanan veya ramak kala atlatılan her kazanın bir form (rapor) ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu formda;

 • Kaza tarihi
 • Kazanın meydana geldiği yer
 • Kaza yapan çalışana ait bilgiler
 • Adı ve Soyadı
 • Sicil numarası
 • Yaşı
 • Eğitim durumu
 • Yaralanmanın cinsi
 • Kaza sebebi
 • Kazanın anlatımı
 • Şahitler

içermelidir.  

Bir kaza meydana geldiğinde soruşturma önemli hale gelmektedir. Kaza raporunun sonuçları, kazaya neden olan noktaların belirlenmesi için güvenlik ve sağlık profesyonellerine yardımcı olmaktadır. Bu bilgi, kaza soruşturmasının birincil ama olan gelecekteki kazaları engellemek için kullanılmaktadır.

İŞ KAZALARININ BİLDİRİMİ

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. Maddesinde iş kazasının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için durumların bu tanıma uyması ile mümkündür.

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
 2. Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
 3. 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde,
 4. Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu gereğine işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde

  yazı ile işyerinin tescilli bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devredilen bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

      İş Kazası Bildirimi,

 • İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doldurulup kâğıt ortamında doğrudan veya posta yoluyla kazanın geçtiği yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilmesi veya
 • İşverenler tarafından elektronik ortamda girilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

     İle de yapılabilir.

    Söz konusu forma işverenler www.sgk.gov.tr   adresinden “İşveren Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşabilmektedir. SGK tarafından işverene kullanıcı kodu ve işyeri şifresi girilip, iş kazası bildirim formunu doldurulmaktadır.