İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Verileri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Veriler

SGK her yıl bir önceki yıla veya iki yıl öncesine ait iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini yayımlamaktadır. Daha önce belirttiğimiz üzere bu raporumuzun hazırlandığı/güncellendiği sırada ancak 2016 yılı verileri yayımlanmış durumdadır.

Söz konusu verilere göre, 2012-2016 yıllarında genel olarak iş kazası sayılarında sürekli ve önemli artışlar görülmektedir.

2012 yılı iş kazası sayısı : 74.871; 2013 yılı iş kazası sayısı ise 191.389’dur ve 2013’te 2012’ye göre yüzde 291 oranında artış olmuştur.

2014 yılı iş kazası sayısı: 221.366’dır ve 2013’e göre yüzde 15,66 oranında artmıştır.

2015 yılı iş kazası sayısı: 241.547’dir ve 2014’e göre yüzde 10,91 oranında artmıştır.

2016 yılı iş kazası sayısı: 286 bin 68’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8 oranında artmıştır. 2012’ye göre ise 2016’da yaşanan iş kazaları yüzde 382 oranında artmıştır.

2016 yılında iş kazası geçiren 286.068 kişinin 44.953’ü kadın, 241.115’i erkektir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayıları ise şöyledir: 2012’de 745 ölüm olayı yaşanmış, 2013 yılında iş kazası sonucu 24’ü kadın, 1.336’sı erkek olmak üzere 1.360; 2014 yılında 37’si kadın, 1.589’u erkek olmak üzere 1.626; 2015 yılında 33’ü kadın, 1.219’u erkek olmak üzere 1.252; 2016 yılında da 36’sı kadın, 1.369’u erkek olmak üzere 1.405 emekçi yaşamını kaybetmiştir.

İş kazası sonucu ölümler, 2013 yılında 2012’ye göre yüzde 83 oranında, 2013’e göre 2014 yılında yüzde 19,19 oranında artmış, 2014’e göre 2015 yılında yüzde 12,9 azalma olmuş; 2016 yılında 2015’e yüzde 11, 2 artmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016 yılında 15’i meslek hastalığı sonucu olmak üzere en az 1.970 emekçi yaşamlarını kaybetmiştir. Bu veriye göre ölüm oranı daha yüksektir.

2014 yılında iş kazaları sonucu emekçiler, 136.790’ı kadınlara, 1.784.415’i erkeklere ait olmak üzere toplam 1.992.762 gün ayakta; 3.121’i kadınlara, 69.823’ü erkeklere ait olmak üzere toplam 73.200 gün yatarak; 148.669’u kadınlara, 1.917.293’ü erkeklere ait olmak üzere toplamda 2.065.962 gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır. 2015 yılında yukarıdaki verilerin tamamında artış olmuştur. 2015 yılında iş kazaları sonucu emekçiler, 229.814’ü kadınlara, 2.555.313’ü erkeklere ait olmak üzere toplam 2.783.127 gün ayakta; 6.480’i kadınlara, 105.205’i erkeklere ait İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği olmak üzere toplam 111.685 gün yatarak; 249.860’ı kadınlara, 2.742.210’u erkeklere ait olmak üzere toplamda 2.992.070gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır.

2014 yılında meslek hastalıklarından dolayı oluşan geçici iş göremezlik süreleri, 1.071’i ayakta, 499’u yatarak; 100’ü kadınlara, 1.470’i erkeklere ait olmak üzere ayakta ve yatarak toplamda 1.570 gün olmuştur.

2015 yılında meslek hastalıklarından dolayı oluşan geçici iş göremezlik süreleri, 334’ü ayakta, 166’sı yatarak; 20’si kadınlara, 480’i erkeklere ait olmak üzere ayakta ve yatarak toplamda 500 gün olmuştur. 2016 yılında iş kazaları sonucu 288.526’sı kadınlara, 2.948.378’i erkeklere ait olmak üzere toplam 3.236.934 gün ayakta; 5.693’ü kadınlara, 112.276’sı erkeklere
ait olmak üzere toplam 117.969 gün yatarak; 308.247’si kadınlara, 3.145.455’i erkeklere ait olmak üzere toplam 3.453.702 gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır.

Yine 2016 yılında meslek hastalıklarından dolayı 72’si ayakta, 79’u yatarak toplam 151 erkek geçici iş göremezlik durumu yaşamıştır. Kadın çalışanlarda meslek hastalıklarından dolayı ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu SGK verilerinde yoktur. İş kazası sonucu kaybedilen gün sayısı da erkeklerde 3.060.654, kadınlarda 249.219; toplamda 3.453.702 gün şeklindedir. SGK verilerindeki iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik verileri ise 2012’de 2.036; 2013’te 1.656’dır. 2014 yılı içinde geçirdiği iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 115, 2015’te 5, 2016’da 94; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 2104’te 17, 2015’te 11, 2016’da 35’tir. Geçmiş yıllarda geçirilen iş kazası sonucu 2014 yılı içinde sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı 1.306, 2105 yılı içinde 3.428, 2016 yılı içinde 4.353; geçmiş yıllarda tutulduğu meslek hastalığı sonucu 2014 yılı içinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 71, 2105 yılı içinde 152, 2016 yılında 160’tır. Toplamda ise 2014 yılı içinde iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı 1.421, 2015 yılı içinde 3.433, 2016 yılı içinde 4.447; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 88, 2015 yılı içinde 163, 2016 yılı içinde 197’dir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanların birikimli dağılımı ise; 2014 yılında iş kazalarından dolayı 57.534, 2015 yılında 60.698, 2016 yılında 65.129; meslek hastalıklarından dolayı 2014 yılında 4.563, 2015 yılında 4.663, 2016 yılında 4.795’tir. Genel toplam ise 2014 yılında 1.733’ü kadınlara, 60.364’ü erkeklere ait olmak üzere 62.097; 2105 yılında 1.890’ı kadınlara, 63.471’i erkeklere ait olmak üzere 65.361; 2016 yılında 2.155’i kadınlara, 67.769’u erkeklere ait olmak üzere toplam 69,924 kişidir. Bir işçinin sürekli iş göremez hale gelmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilmektedir. Meslek hastalığı verileri aşırı sorunlu yapısını korumaktadır.

SGK 2013, 2014, 2015, 2016 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm yoktur ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013’te en az 3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında en az 13, 2016 yılında en az 15 emekçi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını kaybetmiştir. Meslek hastalığı vakaları SGK verilerinde 2012’de 395 kişi; 2013’te 12’si kadın, 359’u erkek olmak üzere toplam 371, 2014’te 24’ü kadın, 470’i erkek toplam 494; 2015’te 40’ı kadın, 470’i erkek toplam 510; 2016’da 29’u kadın, 568’i erkek olmak üzere toplam 597 kişi olarak gösterilmiştir.

2013’te 371 kişinin 215’i, 2014’te 494 kişinin 230’u, 2015’te 510 kişinin 136’sı, 2016’da 597 kişinin 175’i sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı tanısı konulan sigortalılardan oluşmaktadır. 1997 yılından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı gerçekleşen ölüm sayıları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.