Takip Edin

OSGB Haberleri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Verileri

Yayınlanma tarihi

-

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Verileri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Veriler

SGK her yıl bir önceki yıla veya iki yıl öncesine ait iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini yayımlamaktadır. Daha önce belirttiğimiz üzere bu raporumuzun hazırlandığı/güncellendiği sırada ancak 2016 yılı verileri yayımlanmış durumdadır.

Söz konusu verilere göre, 2012-2016 yıllarında genel olarak iş kazası sayılarında sürekli ve önemli artışlar görülmektedir.

2012 yılı iş kazası sayısı : 74.871; 2013 yılı iş kazası sayısı ise 191.389’dur ve 2013’te 2012’ye göre yüzde 291 oranında artış olmuştur.

2014 yılı iş kazası sayısı: 221.366’dır ve 2013’e göre yüzde 15,66 oranında artmıştır.

2015 yılı iş kazası sayısı: 241.547’dir ve 2014’e göre yüzde 10,91 oranında artmıştır.

2016 yılı iş kazası sayısı: 286 bin 68’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8 oranında artmıştır. 2012’ye göre ise 2016’da yaşanan iş kazaları yüzde 382 oranında artmıştır.

2016 yılında iş kazası geçiren 286.068 kişinin 44.953’ü kadın, 241.115’i erkektir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayıları ise şöyledir: 2012’de 745 ölüm olayı yaşanmış, 2013 yılında iş kazası sonucu 24’ü kadın, 1.336’sı erkek olmak üzere 1.360; 2014 yılında 37’si kadın, 1.589’u erkek olmak üzere 1.626; 2015 yılında 33’ü kadın, 1.219’u erkek olmak üzere 1.252; 2016 yılında da 36’sı kadın, 1.369’u erkek olmak üzere 1.405 emekçi yaşamını kaybetmiştir.

İş kazası sonucu ölümler, 2013 yılında 2012’ye göre yüzde 83 oranında, 2013’e göre 2014 yılında yüzde 19,19 oranında artmış, 2014’e göre 2015 yılında yüzde 12,9 azalma olmuş; 2016 yılında 2015’e yüzde 11, 2 artmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016 yılında 15’i meslek hastalığı sonucu olmak üzere en az 1.970 emekçi yaşamlarını kaybetmiştir. Bu veriye göre ölüm oranı daha yüksektir.

İlginizi Çekebilir:  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

2014 yılında iş kazaları sonucu emekçiler, 136.790’ı kadınlara, 1.784.415’i erkeklere ait olmak üzere toplam 1.992.762 gün ayakta; 3.121’i kadınlara, 69.823’ü erkeklere ait olmak üzere toplam 73.200 gün yatarak; 148.669’u kadınlara, 1.917.293’ü erkeklere ait olmak üzere toplamda 2.065.962 gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır. 2015 yılında yukarıdaki verilerin tamamında artış olmuştur. 2015 yılında iş kazaları sonucu emekçiler, 229.814’ü kadınlara, 2.555.313’ü erkeklere ait olmak üzere toplam 2.783.127 gün ayakta; 6.480’i kadınlara, 105.205’i erkeklere ait İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği olmak üzere toplam 111.685 gün yatarak; 249.860’ı kadınlara, 2.742.210’u erkeklere ait olmak üzere toplamda 2.992.070gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır.

2014 yılında meslek hastalıklarından dolayı oluşan geçici iş göremezlik süreleri, 1.071’i ayakta, 499’u yatarak; 100’ü kadınlara, 1.470’i erkeklere ait olmak üzere ayakta ve yatarak toplamda 1.570 gün olmuştur.

2015 yılında meslek hastalıklarından dolayı oluşan geçici iş göremezlik süreleri, 334’ü ayakta, 166’sı yatarak; 20’si kadınlara, 480’i erkeklere ait olmak üzere ayakta ve yatarak toplamda 500 gün olmuştur. 2016 yılında iş kazaları sonucu 288.526’sı kadınlara, 2.948.378’i erkeklere ait olmak üzere toplam 3.236.934 gün ayakta; 5.693’ü kadınlara, 112.276’sı erkeklere
ait olmak üzere toplam 117.969 gün yatarak; 308.247’si kadınlara, 3.145.455’i erkeklere ait olmak üzere toplam 3.453.702 gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır.

Yine 2016 yılında meslek hastalıklarından dolayı 72’si ayakta, 79’u yatarak toplam 151 erkek geçici iş göremezlik durumu yaşamıştır. Kadın çalışanlarda meslek hastalıklarından dolayı ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu SGK verilerinde yoktur. İş kazası sonucu kaybedilen gün sayısı da erkeklerde 3.060.654, kadınlarda 249.219; toplamda 3.453.702 gün şeklindedir. SGK verilerindeki iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik verileri ise 2012’de 2.036; 2013’te 1.656’dır. 2014 yılı içinde geçirdiği iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 115, 2015’te 5, 2016’da 94; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 2104’te 17, 2015’te 11, 2016’da 35’tir. Geçmiş yıllarda geçirilen iş kazası sonucu 2014 yılı içinde sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı 1.306, 2105 yılı içinde 3.428, 2016 yılı içinde 4.353; geçmiş yıllarda tutulduğu meslek hastalığı sonucu 2014 yılı içinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 71, 2105 yılı içinde 152, 2016 yılında 160’tır. Toplamda ise 2014 yılı içinde iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı 1.421, 2015 yılı içinde 3.433, 2016 yılı içinde 4.447; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 88, 2015 yılı içinde 163, 2016 yılı içinde 197’dir.

İlginizi Çekebilir:  İşe Giriş Sağlık Raporu

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanların birikimli dağılımı ise; 2014 yılında iş kazalarından dolayı 57.534, 2015 yılında 60.698, 2016 yılında 65.129; meslek hastalıklarından dolayı 2014 yılında 4.563, 2015 yılında 4.663, 2016 yılında 4.795’tir. Genel toplam ise 2014 yılında 1.733’ü kadınlara, 60.364’ü erkeklere ait olmak üzere 62.097; 2105 yılında 1.890’ı kadınlara, 63.471’i erkeklere ait olmak üzere 65.361; 2016 yılında 2.155’i kadınlara, 67.769’u erkeklere ait olmak üzere toplam 69,924 kişidir. Bir işçinin sürekli iş göremez hale gelmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilmektedir. Meslek hastalığı verileri aşırı sorunlu yapısını korumaktadır.

SGK 2013, 2014, 2015, 2016 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm yoktur ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013’te en az 3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında en az 13, 2016 yılında en az 15 emekçi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını kaybetmiştir. Meslek hastalığı vakaları SGK verilerinde 2012’de 395 kişi; 2013’te 12’si kadın, 359’u erkek olmak üzere toplam 371, 2014’te 24’ü kadın, 470’i erkek toplam 494; 2015’te 40’ı kadın, 470’i erkek toplam 510; 2016’da 29’u kadın, 568’i erkek olmak üzere toplam 597 kişi olarak gösterilmiştir.

2013’te 371 kişinin 215’i, 2014’te 494 kişinin 230’u, 2015’te 510 kişinin 136’sı, 2016’da 597 kişinin 175’i sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı tanısı konulan sigortalılardan oluşmaktadır. 1997 yılından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı gerçekleşen ölüm sayıları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Devamını oku

OSGB Haberleri

2019 İş Kazası İstatistikleri

Yayınlanma tarihi

-

2019 İş Kazası İstatistikleri

İSİG meclisi tarafından hazırlanan 2019 iş kazası istatistikleri çarpıcı sonuçları göz önüne seriyor. İSİG meclisinin yayınladığı rapora göre Nisan ayında 145 iş kazası gerçekleşmiştir.

2019 yılının Nisan ayında gerçekleşen iş kazalarından  2’si çocuk, 7’si kadın ve 10’u göçmen

İSİG Meclisi araştırmaların yüzde 76’sını yerel ve ulusal basın kaynaklarından, %24’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş sağlığı güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan edindikleri bilgilerden oluşturmuştur. Tespit ettikleri bilgilerde Nisan ayında en az 145 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Düzenlenen raporda meslek hastalığı sebebiyle gerçekleşen 2 ölümle iş kazası bulunmaktadır. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır.

  • İSİG mesclisi aynı zamanda 2019 yılı Şubat ve Mart ayına ait yeni ölümlü iş kazası bilgilerinin ellerine ulaşttıklarını belirtti. Bu durumda; Ocak ayında en az 159, Şubat ayında en az 127, Mart ayında en az 114 işçi ve Nisan ayında en az 145 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk dört ayında en az 545 işçi iş kazasında yaşamını yitirdi.
  • 145 emekçinin 129’u ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor
  • Ölenlerin 7’si kadın işçi, 138’i erkek işçi. Kadın işçi kazaları tarım, tekstil, eğitim ve sağlık iş kollarında gerçekleşti
  • İki çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi kazalarının tarım işkolunda gerçekleşti
  • 10 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 5’i Suriyeli, 2’si Afganistanlı, 1’i Çek, 1’i Gürcistanlı ve 1’i Özbekistanlı.
  • Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler, konaklama/eğlence, madencilik, tekstil ve sağlık iş kollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 46’sı ücretli. Yüzde 54’ünü oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz.
  • En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi
  • Nisan’da Türkiye’nin 48 şehrinde ve yurtdışında beş ülkede iş kazalarının gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş kazalarının Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da yaşandı.
  • Ölenlerin 2’si (yüzde 1,37) sendikalı işçi, 143 işçi ise (yüzde 98,63) sendikasız. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.
İlginizi Çekebilir:  2019 İş Kazası İstatistikleri

2019 İş Kazası İstatistikleri

2019/ Nisan ayında iş kazaların yaşamını yitiren 145 işçiyi saygıyla anıyoruz.

Kaynak : http://www.guvenlicalisma.org/

 

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşe Giriş Sağlık Raporu

Yayınlanma tarihi

-

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Sağlık raporu işe giriş için alınması gereken zorunlu bir belgedir.

Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır ?

Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağılı ve Güvenliği Yasası gereğince OSGB İşyeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygunluğunu değerlendirir. Daha sonra işe giriş periyodik muayene formunu doldurarak çalışmaya elverişlidir onayı verir.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İş İçin Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır ?

Anayasanın 6331 sayılı yasasının ” Sağlıklı Gözetin” başlıklı 15. maddesine göre iş verenler işçilerine;
• İşe girdiklerinde
• İş değişikliğinde
• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştıktan sonra işe dönüş talebi halinde
• İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu almak zorundadırlar.

İlginizi Çekebilir:  İSG KATİP NEDİR ?

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri İçin Sağlık Raporu

Ancak iş için sağlık raporu nasıl alınır konusunda bahsettiklerimiz hakkında istisnai bir durum mevcuttur. Geçtiğimiz sene çıkartılmış olan Torba Yasa ile 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinde de sağlık raporu alınabilmektedir.

Başka bir anlatım ile şayet ondan az sayıda çalışanınız varsa ve örneğin ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız sağlık raporu olarak işçinizin aile hekimi veya bir devlet hastanesinden alacağı sağlık raporunu kabul edebilmektesiniz. Ancak özellikle belirtmek gerekirse bu sadece az tehlikeli işyerleri ile ondan az sayıda çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Şayet maden, fabrika gibi tehlikeli veya depoculuk faaliyetleri gibi tehlikeli işlerde çalışan sayınız bir iki kişi bile olsa sağlık raporu işyeri hekiminden alınmak zorundadır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastanelerden Alınabilir Mi?

Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi de işçiler için alınmak istenen sağlık raporunun özel hastanelerden temin edilip edilemeyeceğidir. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor. Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.
Ne yazıktır ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi için bu kadar hayati öneme sahip olan periyodik kontrolleri ne işçilerimiz ne de işverenlerimiz önemsemektedir. İşe giriş için gerekli olan sağlık raporu almak halen bürokratik bir engel ya da zaman kaybı olarak görülmektedir. Sağlık raporu alma işlemini işçiler ikametgah vermek gibi, personel müdürlükleri de evrak toplama işi olarak görmekteler. İşçiler “Bana bir şey olmaz!” mantığı ile hareket etmektedirler. Ancak her sene ülkemizde 2 binin üzerinde ölümlü iş kazası olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir:  İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu ücreti,İşe giriş sağlık raporu aile hekimi,İşe giriş sağlık raporu örneği,işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesiişe giriş sağlık raporu veren hastaneler

Devamını oku

OSGB Haberleri

İşe Giriş Sağlık Raporu

Yayınlanma tarihi

-

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Sağlık raporu işe giriş için alınması gereken zorunlu bir belgedir.

Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır ?

Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağılı ve Güvenliği Yasası gereğince OSGB İşyeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygunluğunu değerlendirir. Daha sonra işe giriş periyodik muayene formunu doldurarak çalışmaya elverişlidir onayı verir.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İş İçin Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır ?

Anayasanın 6331 sayılı yasasının ” Sağlıklı Gözetin” başlıklı 15. maddesine göre iş verenler işçilerine;
• İşe girdiklerinde
• İş değişikliğinde
• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştıktan sonra işe dönüş talebi halinde
• İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu almak zorundadırlar.

İlginizi Çekebilir:  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri İçin Sağlık Raporu

Ancak iş için sağlık raporu nasıl alınır konusunda bahsettiklerimiz hakkında istisnai bir durum mevcuttur. Geçtiğimiz sene çıkartılmış olan Torba Yasa ile 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinde de sağlık raporu alınabilmektedir.

Başka bir anlatım ile şayet ondan az sayıda çalışanınız varsa ve örneğin ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız sağlık raporu olarak işçinizin aile hekimi veya bir devlet hastanesinden alacağı sağlık raporunu kabul edebilmektesiniz. Ancak özellikle belirtmek gerekirse bu sadece az tehlikeli işyerleri ile ondan az sayıda çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Şayet maden, fabrika gibi tehlikeli veya depoculuk faaliyetleri gibi tehlikeli işlerde çalışan sayınız bir iki kişi bile olsa sağlık raporu işyeri hekiminden alınmak zorundadır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastanelerden Alınabilir Mi?

Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi de işçiler için alınmak istenen sağlık raporunun özel hastanelerden temin edilip edilemeyeceğidir. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor. Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.
Ne yazıktır ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi için bu kadar hayati öneme sahip olan periyodik kontrolleri ne işçilerimiz ne de işverenlerimiz önemsemektedir. İşe giriş için gerekli olan sağlık raporu almak halen bürokratik bir engel ya da zaman kaybı olarak görülmektedir. Sağlık raporu alma işlemini işçiler ikametgah vermek gibi, personel müdürlükleri de evrak toplama işi olarak görmekteler. İşçiler “Bana bir şey olmaz!” mantığı ile hareket etmektedirler. Ancak her sene ülkemizde 2 binin üzerinde ölümlü iş kazası olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir:  Türkiye'de İş Kazası İstatistikleri

 

Devamını oku

Trending