Takip Edin

OSGB Haberleri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Verileri

Yayınlanma tarihi

-

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Verileri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Veriler

SGK her yıl bir önceki yıla veya iki yıl öncesine ait iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini yayımlamaktadır. Daha önce belirttiğimiz üzere bu raporumuzun hazırlandığı/güncellendiği sırada ancak 2016 yılı verileri yayımlanmış durumdadır.

Söz konusu verilere göre, 2012-2016 yıllarında genel olarak iş kazası sayılarında sürekli ve önemli artışlar görülmektedir.

2012 yılı iş kazası sayısı : 74.871; 2013 yılı iş kazası sayısı ise 191.389’dur ve 2013’te 2012’ye göre yüzde 291 oranında artış olmuştur.

2014 yılı iş kazası sayısı: 221.366’dır ve 2013’e göre yüzde 15,66 oranında artmıştır.

2015 yılı iş kazası sayısı: 241.547’dir ve 2014’e göre yüzde 10,91 oranında artmıştır.

2016 yılı iş kazası sayısı: 286 bin 68’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8 oranında artmıştır. 2012’ye göre ise 2016’da yaşanan iş kazaları yüzde 382 oranında artmıştır.

2016 yılında iş kazası geçiren 286.068 kişinin 44.953’ü kadın, 241.115’i erkektir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayıları ise şöyledir: 2012’de 745 ölüm olayı yaşanmış, 2013 yılında iş kazası sonucu 24’ü kadın, 1.336’sı erkek olmak üzere 1.360; 2014 yılında 37’si kadın, 1.589’u erkek olmak üzere 1.626; 2015 yılında 33’ü kadın, 1.219’u erkek olmak üzere 1.252; 2016 yılında da 36’sı kadın, 1.369’u erkek olmak üzere 1.405 emekçi yaşamını kaybetmiştir.

İş kazası sonucu ölümler, 2013 yılında 2012’ye göre yüzde 83 oranında, 2013’e göre 2014 yılında yüzde 19,19 oranında artmış, 2014’e göre 2015 yılında yüzde 12,9 azalma olmuş; 2016 yılında 2015’e yüzde 11, 2 artmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016 yılında 15’i meslek hastalığı sonucu olmak üzere en az 1.970 emekçi yaşamlarını kaybetmiştir. Bu veriye göre ölüm oranı daha yüksektir.

İlginizi Çekebilir:  2019 Asgari Ücret Zammı

2014 yılında iş kazaları sonucu emekçiler, 136.790’ı kadınlara, 1.784.415’i erkeklere ait olmak üzere toplam 1.992.762 gün ayakta; 3.121’i kadınlara, 69.823’ü erkeklere ait olmak üzere toplam 73.200 gün yatarak; 148.669’u kadınlara, 1.917.293’ü erkeklere ait olmak üzere toplamda 2.065.962 gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır. 2015 yılında yukarıdaki verilerin tamamında artış olmuştur. 2015 yılında iş kazaları sonucu emekçiler, 229.814’ü kadınlara, 2.555.313’ü erkeklere ait olmak üzere toplam 2.783.127 gün ayakta; 6.480’i kadınlara, 105.205’i erkeklere ait İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği olmak üzere toplam 111.685 gün yatarak; 249.860’ı kadınlara, 2.742.210’u erkeklere ait olmak üzere toplamda 2.992.070gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır.

2014 yılında meslek hastalıklarından dolayı oluşan geçici iş göremezlik süreleri, 1.071’i ayakta, 499’u yatarak; 100’ü kadınlara, 1.470’i erkeklere ait olmak üzere ayakta ve yatarak toplamda 1.570 gün olmuştur.

2015 yılında meslek hastalıklarından dolayı oluşan geçici iş göremezlik süreleri, 334’ü ayakta, 166’sı yatarak; 20’si kadınlara, 480’i erkeklere ait olmak üzere ayakta ve yatarak toplamda 500 gün olmuştur. 2016 yılında iş kazaları sonucu 288.526’sı kadınlara, 2.948.378’i erkeklere ait olmak üzere toplam 3.236.934 gün ayakta; 5.693’ü kadınlara, 112.276’sı erkeklere
ait olmak üzere toplam 117.969 gün yatarak; 308.247’si kadınlara, 3.145.455’i erkeklere ait olmak üzere toplam 3.453.702 gün ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır.

Yine 2016 yılında meslek hastalıklarından dolayı 72’si ayakta, 79’u yatarak toplam 151 erkek geçici iş göremezlik durumu yaşamıştır. Kadın çalışanlarda meslek hastalıklarından dolayı ayakta ve yatarak geçici iş göremezlik durumu SGK verilerinde yoktur. İş kazası sonucu kaybedilen gün sayısı da erkeklerde 3.060.654, kadınlarda 249.219; toplamda 3.453.702 gün şeklindedir. SGK verilerindeki iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik verileri ise 2012’de 2.036; 2013’te 1.656’dır. 2014 yılı içinde geçirdiği iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 115, 2015’te 5, 2016’da 94; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 2104’te 17, 2015’te 11, 2016’da 35’tir. Geçmiş yıllarda geçirilen iş kazası sonucu 2014 yılı içinde sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı 1.306, 2105 yılı içinde 3.428, 2016 yılı içinde 4.353; geçmiş yıllarda tutulduğu meslek hastalığı sonucu 2014 yılı içinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 71, 2105 yılı içinde 152, 2016 yılında 160’tır. Toplamda ise 2014 yılı içinde iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı 1.421, 2015 yılı içinde 3.433, 2016 yılı içinde 4.447; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı sayısı 88, 2015 yılı içinde 163, 2016 yılı içinde 197’dir.

İlginizi Çekebilir:  2018 İş Kazası İstatistikleri

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanların birikimli dağılımı ise; 2014 yılında iş kazalarından dolayı 57.534, 2015 yılında 60.698, 2016 yılında 65.129; meslek hastalıklarından dolayı 2014 yılında 4.563, 2015 yılında 4.663, 2016 yılında 4.795’tir. Genel toplam ise 2014 yılında 1.733’ü kadınlara, 60.364’ü erkeklere ait olmak üzere 62.097; 2105 yılında 1.890’ı kadınlara, 63.471’i erkeklere ait olmak üzere 65.361; 2016 yılında 2.155’i kadınlara, 67.769’u erkeklere ait olmak üzere toplam 69,924 kişidir. Bir işçinin sürekli iş göremez hale gelmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilmektedir. Meslek hastalığı verileri aşırı sorunlu yapısını korumaktadır.

SGK 2013, 2014, 2015, 2016 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm yoktur ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013’te en az 3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında en az 13, 2016 yılında en az 15 emekçi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını kaybetmiştir. Meslek hastalığı vakaları SGK verilerinde 2012’de 395 kişi; 2013’te 12’si kadın, 359’u erkek olmak üzere toplam 371, 2014’te 24’ü kadın, 470’i erkek toplam 494; 2015’te 40’ı kadın, 470’i erkek toplam 510; 2016’da 29’u kadın, 568’i erkek olmak üzere toplam 597 kişi olarak gösterilmiştir.

2013’te 371 kişinin 215’i, 2014’te 494 kişinin 230’u, 2015’te 510 kişinin 136’sı, 2016’da 597 kişinin 175’i sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı tanısı konulan sigortalılardan oluşmaktadır. 1997 yılından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı gerçekleşen ölüm sayıları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Devamını oku

OSGB Haberleri

Türkiye’de İş Kazası İstatistikleri

Yayınlanma tarihi

-

Türkiyede İş Kazası İstatistikleri

İstastiklere Göre İş Kazalarında Ölen Her 3 Kişiden Biri İnşaat İşçisi

Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, 2013 ile 2016 yılları arasında, iş kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 36’sının inşaat işçisi olduğu tespit edildi. Bu oranda tam olarak iş kazalarında ölen her 3 kişiden birinin inşaat işçisi olduğunu göstermektedir.

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Atiye Bilim tarafından yapılan çalışmada, 2013-2016 yıllarındaki 14 bin 910 iş kazası incelendi.

Kazaya sebep olan unsurlar araştırıldığında, işçinin deneyimi, yaşı, eğitim seviyesi, uzmanlık alanı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp almaması gibi farklı unsurlar değerlendirildi.

Araştırmaya göre iş kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 36’sının inşaat sektöründe çalışan işçiler olduğu tespit edildi.

“Uzman kişilerin çalıştırılması kaza riskini azaltıyor”

Son 10-15 yılda hem genel olarak inşaat sektörü hem de demir yolu ve kara yolu alanında önemli yatırımlara imza atıldığını belirten Çelik, önemli bir nüfusun bu sektörden geçimini sağladığını ifade etti.

Çelik, sektörün büyüklüğü itibarıyla üzerinde durulması gereken bir konunun da iş güvenliği olduğunu vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların kazaya karışma oranının daha az olduğunu anlatan Çelik, “Bu eğitime önem verilmeli. Büyük yatırımlarda, alanında uzman kişilerin çalıştırılması kazayla karşılaşma riskini azaltıyor. Ancak küçük ölçekli yatırımlarda, örneğin bir konut inşaatında, işçinin güvenliği için gerekli tedbirler iş başlamadan alınmalı, gerekli uyarılar yapılmalı, profesyonel iş yeri ortamı oluşturulmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmalarında önemli sonuçlar elde ettiklerini bildiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tecrübesizlikten tecrübeye geçerken insanlar biraz daha rahat oluyor. Her şeyde, her işte durum böyle. Bir miktar tecrübe kazanma, rahatlama ve cesaret, kaza ihtimalini artırıyor. Meslekte tecrübeli olmanın getirdiği fazla öz güven bazen kazalara yol açabiliyor. Bunun için işçi ne kadar tecrübeli olursa olsun, gerekli tedbirleri elden bırakmamalı, tecrübenin verdiği cesarete güvenmemeli. Olacaklar, tam da ‘bir şey olmaz’ denilen anda oluyor.”

İlginizi Çekebilir:  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

“İşçinin öğrenim durumu, yaşı, kazanın şiddetini etkiliyor”

İş Güvenliği Uzmanı Atiye Bilim de çalışmayla iş kazası riskini artıran etkenleri gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.
İstihdam açısından ülke için önemli bir sektör olan inşaatın tehlikeli meslekler sınıfına girdiğine dikkati çeken Bilim, “İş kazalarında hayatını kaybeden her 3 kişiden biri inşaat sektöründe çalışıyor. Bu gerçekten ciddi bir oran. İnşaat sektörü de kendi içinde alt dallara ayrılıyor. Ölümlü iş kazalarının en fazla görüldüğü alt dal ise kara yolu ve demir yolu inşaatları.” ifadelerini kullandı.

İş kazalarının şiddetini etkileyen parametreleri de tespit etmeye çalıştıklarına değinen Bilim, şunları kaydetti:

“Bu parametrelerle, işverenler çalışanlarının ölüm riski seviyelerini tespit edebilecek. İşçinin öğrenim durumu, yaşı, mesleği gibi demografik özelliklerinin kaza şiddetini etkilediğine ilişkin tespitler yaptık. Bunlarla ilgili puan tablosu oluşturduk.”

Çalışmamızda, işçinin tecrübesi ve kazalara genellikle bir inşaat aracının karışması, iki önemli detay olarak ortaya çıktı. Tecrübe ve yaş arttıkça ölümlü kaza olasılığı da artıyor. İşçi kendisine güvendiği için daha rahat hareket ediyor. Kendine aşırı güven kaza ihtimalini artırabiliyor. Eğitim seviyesinin düşük olması da kaza ihtimalini artıran sebepler arasında yer alıyor.”

Kaynak: haberler.com

Devamını oku

İş Kazaları

2018 İş Kazası İstatistikleri

Yayınlanma tarihi

-

İSİG Meclisinin resmi rakamlardan yola çıkarak derlediği 2018 iş kazası istatistikleri oldukça çarpıcı sonuçlar verdi.

Uzmanlara göre bu vahim tablonun önüne geçebilmek için, iş güvenliği alanında yaptırım yetkisi olan bağımsız bir komisyon kurulmalı.

Resmi kayıtlarda bulunan sonuçlara aylara göre derlendiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır ;

İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İşçiler

OCAK: 144
ŞUBAT: 128
MART: 130
NİSAN: 189
MAYIS: 169
HAZİRAN: 151
TEMMUZ: 201
AĞUSTOS: 185 
EYLÜL:
167
EKİM: 179
KASIM: 155
ARALIK: 126

2018 İş Kazası İstatiskleri

2018 İş Kazası İstatistikleri

 

 

İlginizi Çekebilir:  2018 İş Kazası İstatistikleri
Devamını oku

OSGB Haberleri

2019 Asgari Ücret Zammı

2019 Yılında Asgari Ücret İçin Yapılan Zam Açıklandı

Yayınlanma tarihi

-

2019 Asgari Ücret Zammı

2019 Yılında Asgari Ücret İçin Yapılan Zam Açıklandı

Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. DİSK ise asgari ücretin 2800 TL olmasını istiyor. Peki 2019 asgari ücret ne kadar oldu?

Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Asgari ücreti belirlemek için toplana Asgari Ücet Tespit Komisyonu 2019 asgari ücret fiyatını açıkladı.

Asgari Ücret Belli Oldu

Asgari ücret 2019 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını yaptı ve asgari ücret belli oldu. Buna göre, 2019 asgari ücret 2.020 TL oldu.

“Bu ücret kabul edilebilir bir ücret”
Asgari ücret Tespit Komisyonu yaptığı son toplantının ardından 2019 yılı asgari ücreti 2020 TL olarak açıkladı. Yeni asgari ücret rakamlarına ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Bu ücret kabul edilebilir bir ücret. Yüzde 80’lik kesimi mutlu ettiğimize inanıyorum ” dedi.

AGİ 2019 ne kadar olacak? Asgari geçim indirimi-AGİ hesaplama

2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak? AGİ hesaplama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını da yapmıştı. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşmıştı.

İlginizi Çekebilir:  İSG KATİP NEDİR ?

TÜİK’den Son Dakika Asgari Ücret Teklifi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını “ağır” statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta” statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, “hafif” statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Emekliler 2019’da ne kadar zam alacak? (memur SSK Bağk-Kur)

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı daha şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında hükümeti temsil eden heyet başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşarak ortaya 2019’un yeni asgari ücret tutarı çıkacak. Yerel seçimlerin de olacak olması asgari ücretin makul seviyede olmasına etki edebilir. Peki asgari ücret 2019 ne kadar olacak? İşçi kesimi 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Asgari ücret ne kadar oldu?

DİSK Asgari Ücret 2 Bin 800 TL Olsun

DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücrettaleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı. CHP ise TBMM’ye verdiği kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını talep etti.

TÜRK-İŞ’den Asgari Ücret Teklifi

Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmebe başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş’ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İlginizi Çekebilir:  Makinelerde İş Güvenliği

Devamını oku

Trending