İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı

İş güvenliği uzmanları tehlike sınıfına ve sertifikasına göre farklı maaşlar alabilmekte 2018 yılı net asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte 2018 iş sağlığı ve güvenliği maaşları da belirlenmeye başlıyor. Buna göre 2018 iş güvenliği uzmanlığı maaşları şu şekilde olacaktır.

Güvenliği Uzmanları maaşları ne kadardır?

A sınıfı az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında çalışabileceği için iş güvenliği uzmanlarının sınıflarından en fazla maaşı alanlar A sınıfı sertifikaya sahip olanlardır. Fakat A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aldıkları maaş kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu uzmanların baktıkları işyeri sayısı, işyerlerinde bulunan toplam personel sayısı ve iş yerlerinin tehlike sınıfları gibi unsurlar alınan maaşları etkilemektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Maaşı Ne Kadardır?

B sınıfı sertifikaya sahip olan iş güvenliği uzmanlarının da iş alanları oldukça geniştir. Fakat A sınıf kadar geniş bir iş alanına sahip değildir. B sınıfı uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfında olan yerlerde görev yapabilmekte iken çok tehlikeli olan yerlerde görev yapamamaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aldıkları maaş hakkında tıpkı A sınıfı uzmanları gibi net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü görev yaptıkları işyeri sayısı, işyerinin tehlike sınıfı ve işyerinde bulunan çalışanların sayısı gibi hususlar maaşları doğrudan etkilemektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları maaşı ne kadardır?

C sınıfı sertifikaya sahip olanlardır. A ve B sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanlarına göre çok daha az maaş almaktadırlar. Bir iş yerinde görev yapan ya da OSGB bünyesinden faaliyet gösteren C sınıfı sertifikaya sahip uzmanlara genellikle asgari ücret ödenmektedir. Fakat bu sınıfta bulunan uzmanlar farklı yerlerde de uzman olarak çalışarak aldıkları maaşları yükseltebilmektedir. Bundan dolayı C sınıfı sertifikaya sahip olan uzmanlar ortalama olarak 2.200 lira ile 2.500 lira arasında maaş almaktadır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları maaşı ne kadardır ?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmak için öncelikle A sınıfı sertifikanız olmalıdır. A sınıfı iş güvenliği maaşları C ve B sınıfı maaşlarına göre oldukça yüksektir. Bunun sebebi OSGB sektöründe tehlikesi en yüksek olan işlere A sınıfı iş güvenliği  uzmanlarının ilgilenmesinden kaynaklanmadır. Bir işletmedeki çalışanların güvenliği ve sağlığını korumak onların görevidir. İş veren, iş yeri hekimi ve çalışanlarla iş birliği içerisinde çalışırlar. Potansiyel tehlikeleri tespit ederler. Buna göre de bir risk analizi yapılır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için en 4 yıl B sınıfı iş güvenliği ve uzmanlığı olarak görev yapılmalıdır. A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının maaşları en 5.000 TL’den başlamaktır bu maaş miktarı OSGB sektöründeki deneyime göre değişmektedir.