Takip Edin

OSGB Duyuruları

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

Yayınlanma tarihi

-

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği-Ülkemizde genel olarak inşaat sektöründe çalışan sayısı oldukça geniştir. Özellikle günümüzde iş sağlığı ve güvenliği risklerinin en üst düzeyde olduğu alandır. İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerinin yerine getirilmesi oldukça önemlidir.

İnşaat işçileri için potansiyel tehlikeler ;

 • Kayma,düşme,takılarak düşme
 • İskele çökmesi
 • Elektrik çarpması
 • Uygun kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması ve tekrarlayan hareket yaralanmaları

İnşaat Sektöründe Başlıca İş Güvenliği Tehlikeleri ve Çözümleri

 • İskele
 • Yüksekten çalışma
 • Kazılar (genel gereksinimler)
 • Merdivenler
 • Kafa koruması
 • Kazılar (koruyucu sistemler için gereklilikler)
 • Tehlike iletişim
 • İnşaat (genel güvenlik ve sağlık hükümleri)
 • Elektrik (kablolama yöntemleri, tasarım ve koruma)

İskelelerde İş Güvenliği

Tehlike :

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği-İskele yapılmadığında veya doğru kullanılmadığında düşme tehlikeleri oluşabilir. Yaklaşık 2.3 milyon inşaat işçisi sıklıkla iskeleler üzerinde çalışmaktadır. Bu işçilerin iskele ile ilgili kazalardan korunması, her yıl tahmini 4.500 yaralanma ve 50 ölümün önlenmesini sağlayacaktır.

Çözüm :

 • İskele, kendi ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam ve iskelenin yerleştirmesi oldukça düzgün olmalıdır. Sağlam zemin üzerine dikilmelidir.
 • Varil, kutu, gevşek tuğla veya beton bloklar gibi dengesiz nesneler, iskeleleri veya tahtaları desteklemek için kullanılmamalıdır.
 • İskele, yetkili bir kişinin gözetimi dışında dikilmemeli, taşınmamalı, sökülmemeli veya değiştirilmemelidir.
 • İskele korkuluklar, orta raylar ve tomarlar ile donatılmış olmalıdır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı hasar görmüş veya zayıflatılmış diş telleri, köşebentler, makaslar, vida ayakları veya merdivenler gibi iskele aksesuarları derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir.
 • İskele platformları, iskele tahtası malzeme veya eşdeğeri ile sıkı bir şekilde planlanmalıdır.
 • “Yetkili kişi”, iskeleyi kontrol etmeli ve belirlenen aralıklarla yeniden gözden geçirmelidir.
 • Süspansiyon iskeleleri üzerinde yapılan donatılar, her vardiyadan önce ve tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olmak ve son kullanımdan sonra donanımda herhangi bir hasar meydana gelmemesi için yapısal bütünlüğü etkileyebilecek herhangi bir olaydan sonra yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir.
 • Asma iskelede kullanılan sentetik ve doğal ip, ısı üreten kaynaklardan korunmalıdır.
 • Çalışanlar, düşme koruması olarak diyagonal parantez kullanma tehlikeleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • İskele merdivenler  kullanılarak erişilebilir olmalıdır.
 • İskele her zaman elektrik hatlarından en az 10 metre uzakta olmalıdır.
İlginizi Çekebilir:  Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışma

Tehlike :

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği-Her yıl inşaat sektörünce binlerce işçi yüksekten düşerek iş kazası geçiriyor. Kararsız çalışma yüzeyleri, yanlış kullanım veya düşme koruma ekipmanı ve insan hatası kullanmada başarısızlık da dahil olmak üzere, birçok faktörde genellikle düşüşler söz konusudur. Korkuluklar, düşme durdurma sistemleri, güvenlik ağları, kapaklar ve emniyet sistemlerinin kullanılmasının birçok ölüm ve yaralanmaların düşmesini önleyebileceğini göstermiştir.

Çözüm :

 • Daha güvenli çalışma yüzeyleri sağlamak için hava asansörlerini veya yükseltilmiş platformları kullanmayı düşünün;
 • Merdivenleri ve uyarı hatlarını taşıyan korkuluk sistemlerini dikin ya da işçilerin zemin ve çatıların kenarlarına yakın yerlerde korunması için
 • kontrol hattı sistemleri kurun;
 • Kapak taban delikleri; ve / veya
 • Güvenlik ağı sistemlerini veya kişisel düşüş durdurma sistemlerini (vücut koşumları) kullanın.

Merdivenlerde İş Güvenliği

Tehlike:

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği-Merdivenler inşaat işçileri arasında başka bir yaralanma ve ölüm kaynağıdır. Ülkemizde merdivenlerden kaynaklanan kazaların nedeni; (genel gözlemimiz) merdivenlerin standardlara uygun yapılmaması, uygun bulundurulmaması ve güvenli kullanım konusunda yeterli bilinç düzeyine erişilememesidir. Merdivenlerden düşerek yaralanmak yaklaşım yarı mesai dışı kalma süresini gerektirecek kadar ciddi boyutlarda oluyor.

Çözüm :

 • Çalışma için doğru merdiveni kullanın.
 • Yetkili bir kişi merdivenler kullanılmadan önce merdiveni görsel olarak incelemeli
 • Yapısal hasar, bölünmüş / bükülmüş yan raylar, kırılmış veya eksik basamaklar olmamasına dikkat edilmeli.
 • Kayma veya düşmelere neden olabilecek yağ, kir veya diğer kirleticilerin olmamasına dikkat edilmeli
 • Muhtemel kusurları gizleyebilecek boya veya çıkartmalara dikkat edilmeli(uyarı etiketleri hariç)
 • Merdivenlerin çalışma alanına güvenli bir şekilde ulaşmak için yeterince uzun olduğundan emin olun.
 • Onarım veya değiştirme için hasarlı veya kusurlu merdivenleri işaretleyin veya etiketleyin (“Kullanmayın”) veya derhal imha edin.
 • Merdivenleri asla azami yükün üzerinde taşıyamayacağı yükler yüklemeyin.
 • Yük derecesinin, malzeme ve araçlar dahil olmak üzere kullanıcının ağırlığını destekleyebileceğinden emin olun.
 • Elektrik işinin ve güç hatlarının yakınındaki metalik bileşenlere sahip merdivenleri kullanmaktan kaçının.Merdiven basamakları ve yürüyüş yolları tehlikeli nesnelerden, çöplerden ve malzemelerden arınmış olmalıdır.
 • Merdivenler ve yürüme yollarındaki kaygan koşullar derhal düzeltilmelidir.
 • Basamakların tüm adımı ve inişi kapsadığından emin olun.
 • Dört veya daha fazla yükselticiye sahip veya 30 inçten fazla yükselen merdivenler en az bir el parmaklığına sahip olmalıdır.
İlginizi Çekebilir:  İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik

Vinçler

Tehlike:

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği-Vinçler kullanımdan önce incelenmediği ve uygun şekilde kullanılmadığı takdirde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Genellikle bu yaralanmalar, bir işçinin bir yüke çarpması veya vinçin dönüş yarıçapı içinde yakalanması durumunda ortaya çıkar.

Çözümler:

 • Kullanmadan önce düzgün çalışmasını sağlamak için tüm vinç kontrollerini yapın.
 • Herhangi bir hasar için tel halat, zincir ve kanca olup olmadığını kontrol edin.
 • Vinçin kaldırılacağı yükün ağırlığını bilin.
 • Yükün, vincin taşıma kapasitesini aşmadığından emin olun.
 • Fren sisteminin dengesini ve etkinliğini doğrulamak için yükü birkaç inç yükseltin.
 • Kullanmadan önce tüm donanımları kontrol edin; Yükün etrafında vinç halatlarını veya zincirlerini sarmayın.
 • Ayakları tamamen uzatın.
 • Elektrik dağıtım ve iletim hatlarına dikkat edin ve enerjili elektrik hatlarından en az 10 feet güvenli bir çalışma boşluğu sağlayın.İnşaar sektörün iş sağlığı ve güvenliğinin ayrıntılı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik

Yayınlanma tarihi

-

İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği Değişikliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik (12 Mart 2019)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Resmî Gazete

12 Mart 2019 SALI

Sayı : 30712

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “08.11.06”, “28.30.16”, “47.24.01”, “47.25.01”, “47.26.01”, “47.54.90”, “47.62.03”, “47.81.02”, “47.81.05”, “47.81.90”, “47.89.05”, “52.29.01”, “56.10.18”, “88.91.01”, “88.99.08”, “93.29.02” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “43.22.01”, “47.11.03”, “47.81.01”, “47.81.03”, “47.81.04”, “47.81.06”, “47.81.07”, “47.89.02”, “47.89.03”, “47.89.06”, “47.89.07”, “47.89.08”, “47.89.09”, “47.89.11”, “47.89.12”, “47.89.14”, “47.89.15”, “47.89.16”, “47.89.17” ve “56.10.05” satırları yürürlükten kaldırılmış; “23.99.09” satırından sonra gelmek üzere “23.99.10” satırı, “43.22.05” satırından sonra gelmek üzere “43.22.06” ve “43.22.07” satırları, “47.11.02” satırından sonra gelmek üzere “47.11.05” ve “47.11.99” satırları, “47.81.12” satırından sonra gelmek üzere “47.81.13” satırı, “47.89.19” satırından sonra gelmek üzere “47.89.20”, “47.89.21” ve “47.89.22” satırları, “56.10.19” satırından sonra gelmek üzere “56.10.20” ve “56.10.21” satırları, “85.59.15” satırından sonra gelmek üzere “85.59.16” satırı ile “86.90.16” satırından sonra gelmek üzere “86.90.17” satırı eklenmiştir.

Tehlike Sınıfları Tebliğ

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

İşyeri Tehlike sınıflarının  listesine tam olarak  buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliği Uzmanı Maaşı
Devamını oku

OSGB Duyuruları

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Yayınlanma tarihi

-

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Güvenlik ve sağlık işaretleri iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlar ve ortamda bulunan diğer insanlara bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretler olarak tanımlanır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde de bahsedildiği üzere bu işaretler  2e ayrılmaktadır;

1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; Yasaklayıcı, uyarıcı, emredici ve acil kaçış yolları ve ilkyardım bölümlerinin yerlerini belirten levhalardır.
2. Geçici işaretler; Gerekli durumlarda kullanılmak üzere (örneğin çalışanların acil tahliyesi vs.) ışıklı işaretler, sesli sinyaller, el işaretleri veya sözlü iletişim şeklinde kullanılabilir.
Güvenlik sağlık işaretleri kendi amaçlarına göre renklendirilecektir. Yönetmelikte nasıl olmaları gerektiğine dair bilgiler verilmiştir.

Yasaklayıcı işaretler; Daire şeklinde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve diyagonal çizgi şeklinde olur.

 

Yangınla Mücadele İşaretleri; Dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

Uyarı işaretleri; Üçgen biçiminde, sarı zemin üzerine siyah piktogram ve siyah çerçeve

Güvenlik sağlık işaretleri

Emredici işaretler; Daire şeklinde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri 2

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri; Dikdörtgen veya kare şeklinde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvelik ve sağlık işaretlerinden bahsederken, çalışanlar üzerinden sınırlandırmak doğru değildir. Aslında tüm yaşam alanlarında (binalar, okullar, hastaneler, kamu kurumları, özel işyerleri, yollarda trafik işaretleri gibi), insanların yaşam kalitesini koruyan, tehlikelere karşı uyaran, bulunulan yer hakkında bize bilgiler veren işaretlerdir. Örneğin; bir inşaat sahasına girerken girişe asılan emredici işaretler, yalnızca orda çalışanları değil, inşaat alanına girmek zorunda olan herkesi kapsamaktadır. Levhada bulunan baret tak işaretine herkes uymak zorundadır. Veya elektrik panosu üzerinde bulunan uyarı işareti, bizi orda ki tehlikeye karşı uyaran bir işarettir ve o ortamda bulunan herkesin buna uyması önem arz etmektedir.
Sabit ve kalıcı işaretler yönetmelik gereği zorunlu olan işaretlerdir.

İlginizi Çekebilir:  Meslek Hastalığı Nedir ?

Güvenlik ve sağlık işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi aşağıdaki şekildedir:

 • Çalışanların güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanlarla birlikte işçi olmayanların da güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanların sürekli olarak dikkatli olmasını sağlar.
 • Çalışanların düzenli ve bilgili çalışmasını sağlar.
 • Çalışanların ele aldıkları işin düzgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.
 • Bilgilendirici, hatırlatıcı ve uyarıcı özellikler taşımaktadırlar.

Güvenlik Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İçin Tıklayınız 

 

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İş Güvenliği Uzmanları Maaşları 2019

Yayınlanma tarihi

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Maaşları 2019

İş güvenliği uzmanlarının en çok merak ettiği konulardan biri 2019 yılında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının maaşı ne kadar olur? 2019 yılı iş güvenliği maaşları açıklandı. 2019 yılında iş güvenliği uzmanları asgari maaşları 4500 olarak belirlendi.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı 2019

A sınıfı çok tehlikeli sınıf olarak geçmektedir. Doğal olarak C ve B sınıfı iş güvenliği maaşlarına bakıldığında oldukça yüksektir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları 2019 baktığı işyeri sayısına, işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir. Yani A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aldığı maaşı gösterecek sabit bir fiyat yoktur. A sınıfı iş güvenliği uzmanları arasında 5 bin TL maaş alanlar olduğu gibi kurum sayısını artırarak aylık 50 bin TL gelir sağlayanlar da bulunmaktadır.


B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı 2019

B sınıfı sertifikası olan uzmanlar için de net maaş miktarı söylemek çok mümkün değildir. Aynı şekilde bakıldığı zaman B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı maaşı 2019 yılında işyeri sayısı, çalışan sayısına göre maaşı farklılık gösterebilir. Yani bu uzmanın kendi kapasitesi ile ilgili bir durumdur. Ortalama olarak 3 bin – 5 bin TL arasında maaş alan B sınıfı iş güvenliği uzmanları ilgilendiği kurumların sayısını artırarak aylık gelirlerini 20 bin TL’ye çıkartabilirler.


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı 2019

C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı için sabit bir rakam söylenebilir.  C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı 2019 yılında 4.500 TL olarak belirlendi.

Ayrıca C sınıfı uzman da birden fazla işyerinde çalışarak maaşının yüksek olmasına katkı sağlayabilir. Bir işyerinde çalışan ya da OSGB’ye bağlı olarak çalışan uzmanlara ödenecek aylık maaş genelde en az asgari ücret üzerinden ödenmekte. Bu da 2018 yılı için 1.600 TL civarındadır. Ancak ortalamaya bakıldığında C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları genel olarak 2000-2500 civarındadır.

İlginizi Çekebilir:  Meslek Hastalığı Nedir ?

Kısaca Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 2019 yılında 4500 TL asgari ücret alacaklar. Tabi ki bu miktar çalıştığınız kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. 

İş sağlığı güvenliği uzmanı olmak isteyenleri bu linke bekleriz iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır en ince ayrıntısına kadar linkten inceleyebilirsiniz. 

Devamını oku

Trending