Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimi bir çok işletmenin mutlaka alması gereken iş sağlığı güvenliği eğitimleri kapsamına girmektedir. Başta yemekhaneler olmak üzere retaurantlar ve diğer benzeri gıda işletmelerinin çalışanlarına Hijyen eğitimi zorunlu tutmalılar.  İnsan sağlığı açısınsan hijyen eğitimi oldukça önemlidir. Aslında Hijyen Eğitimi sadece gıda işletmelerinde değil aynı zamanda bir çok sektörde geçerlidir. Temiz ve düzenli olmayan bir ortamda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tehdit altına girmiş olur.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği‘ne göre her işin özelliğine göre çalışanların kendi ve halk sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü olarak tanımlanmıştır. Genel anlamda ise hijyen, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümüdür.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde, hijyen eğitimi almayan kişilerin çalışması yasaktır.

Hijyen Eğitimini Kimler Almalı ?

Hijyen eğitimini genel olarak  gıda servisi ve satışı yapılan yerlerde çalışan,  ve gıdalar ile doğrudan temas eden kişiler tarafından alınmalıdır.

Hijyen Eğitimi Kimleri Kapsar;

İnsan bedeniyle birebir alakalı olan bütün işletmeler hijyen eğitimi sertifikası almak zorundadır. Aşağıda hijyen eğitimi kimleri kapsar sizler için listeledik.

  • Piercing ve döğme yapan işletmeler
  • Pansiyon, otel, misafirhane gibi kısa dönemli konaklama yapılan işletmeler
  • Okullar, eğitim kurumları
  • İçme veya insani kullanım suyu üretimi yapan yerler.
  • Doğal mineralli suların üretimini yapan yerler.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  • Yemekhane, çay ocağı, mutfak gibi alanlarda çalışanlar da hijyen eğitimi sertifikası
  • Ayrıca hijyen eğitimi alması zorunlu işletmeler yukarıda listelediğimiz kadarıyla bitmiyor. Ek olarak insan vücudunu yakından ilgilendiren bütün işletmeler hijyen eğitimini almak zorundadır.

Hijyen Eğitimini Kimler Verebilir?

Hijyen eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretim kurumları tarafından verilebilir. Kurs sonunda katılımcı kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen eğitimi sertifikası verilir.

Milli eğitim bakanlığı ile işveren arasında gerekli şartlar sağlanıp protokol düzenlenmesi halinde işverenin görevlendirdiği yetkili kişiler tarafından da hijyen eğitimi verilebilir.

Hijyen eğitimi sırasında kişisel hijyen ilkeleri ve uygulamaları, tuvalet temizliği ve kullanımı, el yıkama ve kurulama kuralları, maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysi kullanımı, hastalık kaynakları, hastalıklardan korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgiler verilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hijyen kursu eğitimleri en fazla 40 (Kırk) en az 8 (Sekiz) saat olarak belirlenmiştir.

Hijyen Eğitimi Belgesi Geçerlilik Süresi

Hijyen eğitimi, kişiye özel verilen bir eğitim olup yönetmelikte yenilenmesine ve geçerlilik tarihine dair bir ifade yoktur. Yani mevcut yönetmeliğe göre hijyen eğitimi sertifikası ömür boyu geçerlidir.Ancak her ne kadar sertifika geçerliliği ömür boyu olsa da çalışanların hijyen konusunda bilgilerini tazelemek amacıyla işletme içinde eğitimler verilebilir.Hijyen eğitimi, çalışanların halk sağlığını tehdit edecek bulaşıcı hastalık taşımadığı anlamına gelmez. Bu nedenle gıda işinde çalışanların güncel yönetmeliklerde yer almasa bile periyodik olarak portör muayenesi de olması gereklidir.