Hayvancılıkta İş Kazaları | TUİK’in yayınladığı rapora göre, Türkiye’de istihdamın %25’i tarım sektöründe yer almaktadır. Hayvancılık ile uğraşan işçiler, yetiştiriciler ve bakıcılar sık sık çeşitli kazalara uğramakta veya sağlıklarını tehdit eden durumlara düşmektedirler. Hayvancılık sektöründe çalışan işçiler hastalıklara yakalanabilmekte, sakatlanabilmekte, çalışamaz hale gelebilmekte ya da ölümle sonuçlanan kazalara uğrayabilmektedirler.

Hayvancılık sektöründe çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal bir düzenleme yer almamaktadır. Yürürlükte olan iş mevzuatı içinde tarım sektörü özellikle hayvancılık sektörünün kapsam dışı bırakılmış olması iş güvenliğinin sağlanamamasına neden olmuştur.

Hayvancılık Sektöründe Karşılaşılan Kazalar ve Riskler

Hastalıklar

Hayvancılıkla sektöründe çalışanlarda hayvanla temas sonucu veya solunumla hayvanlardan insanlara geçebilen zoonoz hastalıkları bulaşma tehlikesi vardır.

Solunum Yolu Hastalıkları

Yapılan araştırmalara göre gelişmiş ülkelerde hayvancılıkta çalışanların %25’i çeşitli solunum yolu rahatsızlığı geçirmektedir.

Tozlar

Hayvancılıkta yer alan yemlerden saman, kavuz ve kesler çok tozumaya müsait yemlerdir. Hayvanları beslemek için yemin verilişi esnasında kuru yemler hayvana sunulurken toz oluşması sebebiyle solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Özellikle çeltik samanı silika içerdiği için aksırık-öksürük kaçınılmaz hale gelebilir.

Gazlar

Özellikle bozulmuş yemler, hayvan gübresinden gelen amonyak, metan, kükürtdioksit, hidrojen, sülfür gibi gazlar hava kirliliğine neden olurken aynı zamanda çalışanlara da zarar verebilmektedir. Kapalı kümesler dışkı ürik asit bakımından zengin olduğundan bunlar çalışanlarda gözlerde yanma, ciltte kaşınma, alerjik durumlara, havalandırmanın yetersiz olduğu ortamda ise çalışanı zehirlenmeye kadar götürebilir.

Duman

Hayvancılıkta kuru ot deposunun yanması ve yem fabrikalarında toz patlamasına gibi nedenlerle ya da çalışanların konaklamalarında sobadan kaynaklanan yangın ve buna bağlı duman zehirlenmeleri görülebilir.

Buharlar

Özellikle yem fabrikalarında yemin peletlenmesi ve melasın ısıtılması işleminde, süt tanklarının ve meme sağım başlıklarının yıkanmasında, buhar uygulanmaktadır. Kullanılan buhar makinaları ve kazanı patlayabilir ve çalışanlar tehlike altında kalabilir, yanıklar ve boğulma meydana gelebilir.

Kimyasallar

Süt hayvancılığında, sağım kapları ve kümes hayvanları yetiştiriciliğinde kullanılan diğer aletleri temizlemede kullanılan renksiz, kokusuz, yağ görünümünde bir madde olan sülfürik asit çok tehlikeli bir maddedir. Yine analiz ve kapların temizliğinde halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit kullanılmaktadır.

Cilt Hastalıkları

Sektörde karşılaşılan risklerin en önemlilerinden biri cilt hastalıklarıdır. Gübreler, bitkiler, yemlerde bulunan mikroorganizmalar, tozlar, kanatlı hayvanlardan geçen bitler, pestisitler ve yemlere konulan antibiyotikler, barınakların dezenfeksiyonu için yapılan ilaçlamalar, hayvanlara uygulanan aşı ve tedavi amaçlı kullanılan ilaçlarla temas eden çalışanlarda cilt hastalıkları sıklıkla görülebilmektedir.

Güneş yanıkları, sıcak çarpması

Hayvanların merada otlatılmaları, kaba yemin elde edilmesi, balyalama, balyaların yüklenmesi, taşınması, gübre atma, işletme dış ortamın temizliği ve bakımı gibi sebeplerle hayvan yetiştiricisi veya bakıcısı uzun süre güneşe maruz kalmaktadır. Güneşte uzun süre kalmak da UV ışınlarının deri ile teması sonucu güneş yanıkları, cilt lekeleri gibi oldukça ciddi cilt hastalıklarına neden olmaktadır.

Fiziksel Etmenlerden Kaynaklanan Sorunlar

Dış çevre faktörlerinin etkisiyle meydana gelebilecek sorunları aşırı gürültü, mekanik travmalar, düşme, elektrik çarpması şeklinde sıralayabiliriz.

  • – Aşırı gürültü (Duyma Kaybı)
  • – Makinalardan kaynaklanan travmalar
  • – Düşme
  • – Elektrik çarpması

Sonuç olarak hayvancılık sektöründeki kazalar ve meslek hastalıklarına bakıldığında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının bu konuda yetersiz kaldığı ortadadır. Hayvancılık sektöründeki işyerlerine Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır. Çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmeli ve eğitimler verilmelidir. Ayrıca bu iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı da bulunmalıdır.

Efor OSGB İstanbul; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır.  Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!