İş kazalarının küresel etkisinin büyüklüğü ve büyük endüstriyel felaketlerin yanı sıra hastalıklar, insan acı ve ilgili ekonomik maliyetler açısından, işyerinde uzun zamandır devam eden bir endişe kaynağı olmuştur. Ulusal ve uluslar arası seviyeleri ILO problemlerle ilgili tahminlerde bulunmuştur. İşten kaynaklanan kazalardan her yıl 2 milyon işçi ölmektedir. Küresel olarak bu rakam gün geçtikçe artmaktadır. İSG , ILO‘ nun her zaman için merkezi bir sorunu olmuştur.

Tehlikelerin ve risklerin önlenmesi ve kontrol altına alınması için oluşturulmuş önlemlere ek olarak, hem tehlikeli maddeler, makineler ve aletler ile hem de ortaya çıkmakta olduğu gibi  tehlikeler ve riskler için elleçleme gibi yeni stratejiler ve çözümler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. biyolojik tehlikeler, psikososyal tehlikeler ve kas-iskelet bozuklukları gibi konular. Dahası, İSG sosyal ilişkilerin bir parçası olduğu için, ulusal ve küresel sosyo-ekonomik bağlamlarda geçerli olan aynı değişim güçlerinden etkilenmektedir. İSG ile ilgili çalışmalar , önlemler kaliteyi, üretkenliği ve rekabet edebilirliği de arttırabilir.

Her ne kadar etkili yasal ve teknik araçlar, mesleki kaza ve hastalıkların önlenmesine yönelik metodolojiler ve önlemler olsa da, bir Ulusal İSG (osh) sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması için İSG’nin öneminin ve yüksek düzeyde politik bağlılığın genel olarak bilinmesi gerekmektedir.

Her ülkenin uyması gereken ulusal standardize edilmiş yükümlülükler vardır. (OHSAS 18001)

OHSAS 18001,İSG yönetiminin bazı kilit unsurlarını bir düzene koyar: • İş güvenliği risklerinin yanı sıra, iş sağlığı için de sistematik bir yaklaşım, • Risklerin kontrol altına alınması, • Performans ölçümleri ve performans göstergeleri, • Çalışanların aktif katılımı.

ALMANYA ÖRNEĞİ

Almanya’da özellikle bakım sektöründe iş kazası ve meslek hastalığı oranlarının yanı sıra işe devamsızlık oranları da geleneksel olarak yüksek olmuştur. Almanya’nın bu sektöre yönelik yasal kaza ve hastalık sigortası fonu, BGW 2000 yılında, ISO 9001 kalite yönetimi ile bağlantılı olarak daha iyi bir İSG yönetimi yerleştirmek amacıyla bir inisiyatif başlatmıştır. Bu inisiyatife “Qu.int.as.” adı verilmiştir. Kısaltmanın açılımı, İSG ile (as.) bütünleşmiş (int.) kalite yönetimi (qu.)’dir. 500,000 işletmede yaklaşık 5 milyon çalışanın sigortası BGW tarafından yapılmaktadır. Bu işletmelerin çoğu bakım sektöründe faaliyet göstermekte; geri kalanı ise kuaförlük veya yaşam/sağlık merkezi benzeri faaliyetleri yürütmektedir. “Qu.int.as” İSG ve kalite yönetiminin işletmelerde teşvikler yoluyla stratejik olarak yerleştirilmesinin oldukça önemli bir örneği olup, “Qu.int.as”, sigortalı işletmelerin – BGW ‘üyesi’ işletmeler – İSG yönetim sistemi ile beraber kalite yönetim sistemi kurmalarına yardımcı olmaktadır.

“Qu.int.as” uygulaması aşağıda açıklanan yedi aşamanın uygulanmasını gerektirir:

Aşama I: İşletmenin “Qu.int.as” sürecini başlatma konusundaki taahhüdü. Bu konudaki motivasyonun kaynağı maliyetlerin azalması ve işe gelmeme oranlarında azalma potansiyelidir,

Aşama II: Durum analizi,

Aşama III: İyileşme Hedeflerinin ve Proje Planlamanın geliştirilmesi,

Aşama IV: Proje ekibinin vasıflandırılması ve eğitimi,

Aşama V: “Qu.int.as” Sisteminin uygulanması,

Aşama VI: Sürekli iyileştirme süreci,

Aşama VII: Sertifikasyon.

İşletmeler, “Qu.int.as” sertifikasyonuna ilişkin maliyetler için mali destek almakta; bazı çalışanlar bu süreç içinde kalite güvence yöneticisi vasfı kazanabilmektedir. Sertifikalı danışmanlar adımlar uygulanırken rehberlik edebilmektedir.. Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından işletme, sertifikasyon maliyetlerinin %50’sini geri alabilmektedir.

Şu ana kadar bir dizi danışman Almanya’da yaklaşık 60 uzman sertifikalandırılmıştır. Ortalama olarak, danışmanlık maliyetlerinin yaklaşık yarısı BGW tarafından karşılanmaktadır. İşletmenin türüne ve ölçeğine bağlı olarak bir tavan değer belirlenmektedir. Temmuz 2007’ye kadar yaklaşık 90 işletme “Qu.int.as” Sistemini uygulamaya koymuştur. İşletmelerden alınan yorumlar genel olarak oldukça olumludur; ancak bu yayımdan kaynaklanan aşikâr bir önyargıdır. Uygulamaya katılmayan işletmeler veya başarısız olan işletmeler deneyimlerini veya başarısızlıklarının nedenlerini internette yayınlamayı reddetmişlerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yanında İş Kanunu ve Borçlar Kanunu gereği işverenlerin çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak için zorunlu önlem alma, eğitimleri verme ve teftişleri yapma mükelleflikleri bulunmaktadır.