Türkiye’de Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecince işyerinde Covid-19 nedenli olarak hayatını kaybeden pek çok çalışan olmuştur. Durum böyle olunca da işyerinde Covid-19’a yakalanan çalışanlar için durumun iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusu ciddi tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu konudaki kararını vererek bir genelge yayınlamıştır. 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 5852699 esas sayılı genelge ile Covid-19 vakalarının iş kazası sayılmayacağı konusuna açıklık getirilmiştir.

Buna göre; çalışanın işyerinde ya da işyeri dışında Covid-19’a yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın hiçbir vaka SGK’ya iş kazası olarak bildirilmeyecektir. Ancak Covid-19’a işyerinde maruz kalınmasının iş kazası mı yoksa hastalık olarak mı konumlandırılacağı konusunda tartışmalar devam edecek ve açılan davalar ile ilgili olarak Yargıtay’ın kararları durumu değiştirebilecektir.

Covid-19’un İş Kazası Sayılması İçin İlk Dava

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Genel Cerrah Doktor Salih Cenap Çevli’nin ailesi yaşamını yitiren doktor için hastaneye hem maddi hem de manevi tazminat davası açarak, Covid-19’un iş kazası sayılması için ilk adımı atmıştır. Doktor Çevli, hayatını yitirmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden “Hala koruyucu giysimiz yok. Alkolden ellerimiz hışır oldu. Bulaşma korkusuyla yemek yiyemez olduk. Evde çocuklarımıza sarılmaya korkuyoruz. Bizi kim koruyacak” şeklinde bir açıklama yapmış ve hayatını yitirmesiyle birlikte ailesi harekete geçmiştir.

Ailenin avukatlığını üstlenen Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Dr. Sami Narter, Dr. Çevli’nin Covid-19 sebebi ile hayatını kaybetmesinin iş kazası olduğunun tespiti ve manevi tazminat davası açmıştır.

SGK tarafından yayınlanan genelge nedeniyle, Dr. Çevli’nin hastalığı ve ölümü ile ilgili işvereni tarafından iş kazası veya meslek hastalı bildirimi yapılmamış ve bu yüzden ailesi de sosyal sigorta yardımından faydalanamamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında açılan davanın kazanılması durumunda Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren diğer çalışanlar ve ailelerinin haklarının verilmesi açısından da emsal teşkil edecektir.