İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu idari para cezaları 2021 yılı için belirlendi. 2021 yılı için en düşük ceza 948 TL’den 1.034 TL’ye ve en yüksek ceza 563,475 TL’den 614.805 TL’ye yükseldi.  

İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırılık neticesinde hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Nitekim iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerine aykırı davranan işverene bir takım idari yaptırımlar da uygulanacaktır. İSG ile ilgili yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak para cezaları “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “idari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26. maddesinde belirtilmiştir.

2021 Para Cezalarını İndirmek İçin Tıklayınız.

6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları